Oznakowanie poziome: jaki materiał lub farbę drogową wybrać?

Farba, żywica epoksydowa, termoplasty, ... Opowiemy Ci wszystko na temat różnych materiałów do znakowania dróg.

Żywica epoksydowa, termoplasty lub jedno-, dwu- lub trzy-składnikowe farby

Dostępne są różne rodzaje materiałów do znakowania dróg. Metoda obróbki jest taka sama w przypadku wszystkich materiałów, ale warto rozważyć określony materiał do określonej aplikacji. Oto zestawienie najważniejszych materiałów do znakowania dróg i wyjaśnienie kwestii związanych z ich zastosowaniem.

1-składnikowa wodorozcieńczalna farba do znakowania dróg

Jak sama nazwa sugeruje, woda jest jednym z podstawowych składników wodorozcieńczalnych farb, co sprawia, że jest ona najbardziej przystępną cenowo farbą do znakowania nawierzchni. Można ją nakładać szybciej niż większość innych materiałów i w idealnych warunkach charakteryzuje ją bardzo szybki czas schnięcia. Jedną z głównych wad farby na bazie wody jest jej wrażliwość na temperaturę. Należy podjąć środki ostrożności, mające na celu zabezpieczenie przechowywanego materiału przed mrozem i bardzo wysokimi temperaturami. Podczas nakładania farba jest bardzo wrażliwa na wysoki poziom wilgotności, co może drastycznie wydłużyć czas schnięcia. Jest to także najmniej trwały materiał do znakowania i dlatego nie zaleca się stosowania go na drogach o dużym natężeniu ruchu.

1-składnikowa farba rozpuszczalnikowa do znakowania dróg

Farby rozpuszczalnikowe są tworzone na bazie rozpuszczalników węglowodorowych zawierających cząstki stałe (spoiwa, pigmenty i dodatki). Jeżeli projekt jest realizowany w zimniejszym klimacie, preferowaną farbą jest farba rozpuszczalnikowa, ponieważ nie zamarza – farby na bazie wody mają tendencję do pękania, gdy temperatura osiągnie wartość bliską zera. Wilgotność nie jest zwykle problemem w przypadku farb na bazie rozpuszczalnika. Należy pamiętać o tym, że ich usunięcie wymaga specjalnych rozpuszczalników, na przykład benzyny lakowej.

2-składnikowa farba do znakowania dróg

Wieloskładnikowe farby składają się głównie z dwóch składników: materiału bazowego i utwardzacza. Składniki pozostają rozdzielone i mieszają się tylko podczas procesu nakładania farby.  Tego typu materiały do znakowania są szczególnie trwałe i charakteryzuje je dobry stosunek ceny do wydajności. Są mocniejsze w porównaniu do 1-składnikowych farb, co sprawia, że nadają się idealnie do stosowania na zewnątrz budynków.

Farba do znakowania dróg na bazie żywicy epoksydowej

Żywica epoksydowa jest trwałym, dwuskładnikowym materiałem do znakowania nawierzchni składającym się z pigmentowanej żywicy jako bazy i utwardzacza. Przed użyciem obydwa składniki są mieszane ze sobą w stosunku 2 części żywicy: 1 część utwardzacza. Ten materiał jest natryskiwany i często łączy się go z odblaskowym granulatem szklanym, aby zapewnić odblask w nocy. Żywicę epoksydową można stosować w niższej temperaturze, wiąże się ona mechanicznie z powierzchnią drogi. Należy zwrócić uwagę na proporcje mieszania, gdyż są one ważne z punktu widzenia jakości materiału.

Informacje dotyczące granulatu odblaskowego do znakowania dróg

Granulat odblaskowy dodaje się na powierzchnię farby podczas aplikacji, aby zapewnić jej właściwości odblaskowe w nocy. Oddzielny pistolet dodaje odblaskowy granulat szklany do wilgotnej farby w momencie aplikacji. Stosuje się go zwykle pod ciśnieniem, aby osiągnąć prawidłowe zmieszanie z farbą zanim szybkoschnące właściwości farby uformują powłokę na powierzchni.

Farba do znakowania dróg na bazie poliestru

Żywica poliestrowa jest materiałem 3-składnikowym. W momencie aplikacji, aby rozpocząć reakcję dodaje się katalizator. Następnie materiał jest natryskiwany na nawierzchnię drogi. Granulat odblaskowy dodaje się za pomocą oddzielnego pistoletu, który znajduje się bezpośrednio za pistoletem z farbą. Poliester jest materiałem długotrwałym i wytrzymałym, nie odbarwia się i jest stosunkowo niedrogi. Sprawdza się na betonie. Tak samo, jak w przypadku żywicy epoksydowej, proporcje mieszanki mają kluczowe znaczenie.

Materiał termoplastyczny do znakowania dróg

Żywica termoplastyczna stanowi mieszankę składników stałych , które po podgrzaniu i prawidłowym wymieszaniu stają się homogeniczną cieczą. Ten materiał miesza się z niektórymi granulatami odblaskowymi. Stosowany w prawidłowej temperaturze, wtapia się w górną powierzchnię nawierzchni, tworząc wiązanie termiczne. Materiał termoplastyczny zapewnia widoczne i trwałe oznakowanie nawierzchni ze względu na swoją grubość oraz użycie zmieszanych granulatów do posypywania. Termoplasty nie nadają się do użytku w pomieszczeniach.

Taśma do znakowania dróg

Taśma do znakowania dróg składa się z pigmentów, żywicy i materiałów odblaskowych (granulat szklany lub elementy odblaskowe) i jest gotowa do użytku. Taśmy są podobne do innych oznakowań: pigmenty są stosowane do wytwarzania koloru, a odpowiednie żywice zapewniają niezbędne właściwości dotyczące zużywania się. Ten materiał można stosować do linii pasów, legend, symboli i oznakowań poprzecznych. Trwały dodatkowy klej (podkład) można nałożyć na nawierzchnię, aby wzmocnić wiązanie. Taśma do znakowania dróg nadaje się idealnie do tymczasowych oznakowań i jest szczególnie przydatna do zastosowań w pomieszczeniach, np. w magazynach, gdzie zastosowanie farby nie zawsze jest możliwe lub układ zmienia się od czasu do czasu.


Pozostań w kontakcie

Twoja prywatność jest bardzo ważna dla firmy Graco. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych innym firmom. Jednakże, aby móc świadczyć Ci najlepsze usługi, możliwe, że będziemy udostępniać Twoje dane współpracującym z Graco dystrybutorom. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.