Graco Inc.

Nakładanie powłok ogniotrwałych Jotun za pomocą maszyny XM PFP

Firma Van der Ende jest czołowym holenderskim wykonawcą w zakresie zabezpieczania stali przed korozją. Jest to firma rodzinna założona w 1929 roku, aktualnie zarządzana przez trzecie pokolenie i jedna z niewielu firm, które nadal działają w tej branży. Firma podejmuje się projektów przemysłowych i infrastrukturalnych, począwszy od ogromnych zbiorników magazynowych, przez złożone instalacje w branży przetwórczej, po zabezpieczenia przeciwpowodziowe oraz wiadukty i mosty drogowe i kolejowe. Holenderska firma niedawno uzyskała certyfikat firmy Jotun dopuszczający do stosowania biernej ochrony przeciwpożarowej z użyciem materiału Jotachar. Firma Van der Ende zdecydowała się na użycie maszyny XM PFP firmy Graco do nałożenia materiału w ramach procesu certyfikacji.

 Wszystkie parametry monitorowano

Test rozstrzygający, w którym przedstawiciele firmy Jotun i Graco wykorzystali maszynę XM PFP do nałożenia materiału Jotachar, przeprowadzono w siedzibie firmy Van der Ende w miejscowości Barendrecht w Holandii. Test wykazał brak błędów, a wyniki demonstracji były doskonałe. Pracownicy Van der Ende monitorowali wszystkie parametry nakładania (ciśnienie, temperaturę, stronę A, stronę B, węże podgrzewane), aby mieć pewność, że maszyna XM PFP zawsze natryskuje materiał w wyznaczonej proporcji, i tak właśnie było! Podczas demonstracji byli obecni przedstawiciele firmy BP, a efekty oraz sposób, w jaki maszyna mierzy poszczególne etapy aplikacji wywarły na nich naprawdę duże wrażenie.

 Zmienny stosunek mieszania

Pracownicy firmy Van der Ende szykują się do realizacji kilku projektów związanych z bierną ochroną przeciwpożarową w Rotterdamie. Wybrali maszynę XM PFP firmy Graco, ponieważ jest niezawodna oraz umożliwia zmianę stosunku mieszania i raportowanie danych. Można ją również wykorzystać do monitorowania natryskiwanego materiału oraz przekazywania informacji wykonawcy. — Dzięki maszynie XM PFP możemy brać udział w projektach wymagających zastosowania różnych materiałów do biernej ochrony przeciwpożarowej bez zmiany ustawień maszyny. Specjaliści z firmy Van der Ende radzą: „Zawsze natryskuj zgodnie z wyznaczoną proporcją, aby uniknąć błędów podczas nakładania”.