Förlänga livslängden hos kritisk vatteninfrastruktur


Så här applicerar du 500 mils epoximaterial i ett enda skikt

Tips: Börja med en XP50-spruta från Graco

Frågor och svar med Warren Environmental och A&W Maintenance

Warren Environmental utrustar sina godkända applicerare över hela landet med toppmoderna vagnar i syfte att utöka livslängden hos kritisk vatteninfrastruktur.

Om Warren Environmental

Warren Environmental, i Middleborough, Massachusetts i USA, tillverkar hållbara epoxibeläggningar utformade för ett antal olika tillämpningar, som till exempel dagvatten, spillvatten och dricksvatten. De hållbara beläggningarna är kända inom branschen för sin förmåga att förlänga livet hos avloppssystem med mer än 75 år. 

Enligt Warren Environmental är det den enda epoxibeläggningen på marknaden som kan sprutappliceras i ett anda lager med en tjocklek på upp till 500 mils. För att sprutning ska kunna utföras på ett enhetligt sätt krävs starka, robusta sprutor, patenterad teknik och en process som har finslipats under många års användning av expertappliceraren A&W Maintenance och dess övriga 21 godkända applicerare i Nordamerika.

Släpvagn för korrosionsskydd – Warren Environmental och A&W Maintenance

A&W Maintenance är expertapplicerare för Warren Environmental, övervakar kvalitetskontrollen för företagets godkända applicerare och hjälper samtidigt till att kontinuerligt förbättra Warrens patenterade pumpteknik.

2018 började Warren Environmental att förbättra effektiviteten hos sina skräddarsydda sprutvagnsriggar. Warren utnyttjade 25 års tillämpningsexpertis, lyssnade på förbättringsförslag från sin expertapplicerare och sitt applicerarnätverk, och utvecklade med hjälp av sitt team och Gracos skräddarsydda utrustning, nästa generationens toppmoderna sprutvagnar.

För att ta reda på mer om detta förfarande pratade Graco med Warrens vicepresident Brian Brandstetter och två representanter från A&W Maintenance som hade ett direkt samarbete med Warren: Projektingenjör Wesley Maples och överuppsyningsman Brian Warren.

Typiska projekt: Avloppsvatten

Graco: Vad för sorts tillämpningar är ni mest kända för?

Warren Environmental: Våra mest typiska projekt är betongstrukturer i avloppsvattenmiljöer, som till exempel pumpstationer, kopplingsboxar, sedimenteringsbassängar, rötkammare och behandlingsanläggningar. Vi har även brand- och kemikaliebeständiga produkter för dricksvatten, men huvuddelen av vårt arbete kretsar kring insamlingssystem för avloppsvatten. Våra beläggningar har en förväntad livslängd på 75 år och några av våra tillämpningar som installerades för 25 år sedan är fortfarande i drift.

Våra produkter är miljövänliga, och säkra för både människor och marint liv. Vår övertygelse är att allt som kommer i kontakt med vatten eller avlopp i slutänden kommer att hamna i akviferen, därför strävar vi alltid efter att tillverka produkter som inte har någon negativ effekt på kroppen. Våra dricksvattenprodukter är också säkra för människors hälsa och säkerställer att föroreningar inte hamnar i dricksvattnet.

Behandlingsanläggning för spillvatten

Graco: Hur många applicerare ansvarar du för och hur går anställningsförfarandet till?

Warren Environmental: I nuläget har vi 21 applicerare. Om någon är intresserad av att jobba som applicerare för Warren får de fylla i ett formulär. På så sätt får vi en uppfattning om vad de vill uppnå inom sin marknadsverksamhet och på vilket sätt de ämnar använda Warren-produkten. Sedan träffar vi dem på deras kontor, tar en titt på deras arbete och pratar med deras anställda och kunder. 

Det är en väldigt detaljerad process eftersom vi vill utveckla vårt företag ihop med människor som vill samarbeta med oss, och som även vi vill samarbeta med. Vi måste sträva mot samma mål:  säkerhet, kvalitet och kunder. 

Omkring 15 % av personerna som kommer till oss klarar kraven för att bli godkända applicerare. När de är klara kommer de till Warren för utbildning. I tre och en halv dagar får de sedan praktisk utbildning från personal från A&W i förbehandling av ytor, produktkunskap, tillämpnings- och sprutningstekniker samt test-/inspektionsmetoder. Warrens beläggningsteknik har unika egenskaper vilket gör att den skiljer sig från många beläggningar på marknaden. 

Utrustning för släpvagnarna

Graco: Vad för sorts utrustning hade ni i åtanke när ni kontaktade Graco?

Warren Environmental: Målet var att bygga en sprutvagn som var utrustad med den senaste och bästa tekniken. I över ett år diskuterade Wesley och A&W med applicerare om vad de gillade och inte gillade hos sina befintliga vagnar. Vi ville ha mycket kvalitativa sprutvagnar som gav enhetliga resultat. Detta ger ökad hållbarhet samt förbättrad säkerhet på arbetsplatsen för våra applicerare. Detta gör det även möjligt för våra applicerare att applicera vår produkt på ett enhetligt sätt. Vi diskuterade även en hel del med Graco-återförsäljare för att få en uppfattning om vilka som var de bästa nya utrustningsalternativen för vår produkt. Vi har en epoxi med 100 % torrhalt, vilket kräver specifik sprututrustning. Warren-produkten är inte en färg – det är en beläggning. Vi har även ett eget patenterat pumpsystem inuti vagnen som tar hand om andra delar av driften, och vi ville kombinera systemet med den bästa utrustningen på marknaden.

A&W Maintenance: Vi vill även tacka Bobby Zaffino för detta färgprojekt (Graco-återförsäljare), han har varit till stor hjälp under åren som vi har arbetat med att finjustera systemet.

Sprutvagn för korrosionsskydd

Graco: Vad hade era applicerare för önskemål?

Warren Environmental: Något som våra applicerare hade svårigheter med var själva vagnen. Systemet var så pass komplicerat att det tog lång tid att klura ut hur det skulle användas korrekt. När vi började projektet funderade vi på hur vi kunde förenkla systemet så att någon som inte har en mångårig erfarenhet kan, efter att ha genomgått Warren-utbildning, förstå hur systemet ska användas på rätt sätt.  

Vi ville även har supertåliga sprutriggar, så därför utrustade vi dem med en skyddsram på åtta tum istället för sex tum. Vi installerade även elektriska hydrauldomkrafter vid varje hörn och tre gånger så många lampor som hos våra föregående vagnar. Vi installerade lamporna i olika vinklar så att de skulle vara så effektiva som möjligt i olika arbetsmiljöer. Slutligen integrerade vi bränslecellerna för både tryckluftskompressorn och generatorn. 

A&W Maintenance: En av våra favoritfunktioner hos vagnen är de yttre arbetslamporna och stroboskopljusen. De är mycket användbara när vi jobbar i trafik. Vi jobbar säkrare, är mer skyddade och mer synliga i trafiken.

Enhetligheten är stor, i synnerhet om arbetet utförs av applicerare. Alla vagnar måste vara identiska, alla knappar måste sitta på samma plats.

Wesley (A&W) funderade mycket över var Graco-pumpen, kopplingar, slangar och elanslutningar skulle placeras så att allt skulle passa perfekt ihop. Vi köper in vagnarna från The Aluminum Trailer Company.

Välja spruta

Graco: Varför valde ni Gracos XP50 flerkomponentsspruta?

A&W Maintenance: Vi applicerar ett högavancerat material och ville därför säkerställa att våra slutanvändare ska kunna använda Warren-produkten på ett så korrekt sätt som möjligt. 

XP50 är utrustad med ett datorsystem som gör att materialförhållandena kan övervakas och bibehållas. Vår produkt har ett 2:1-förhållande Datorsystemets förmåga att stänga av pumpen om materialet inte har korrekt blandningsförhållande är en enorm fördel eftersom produkten måste ha rätt förhållande för att appliceras korrekt. Det är ännu ett sätt för oss att bibehålla våra kvalitetsstandarder. Man kan inte spruta Warrens produkt med vilken utrustning som helst, Gracos XP50 däremot klarar jobbet galant.

En anna viktig fördel hos sprutan är dataspårningsmodulen som spårar materialanvändningen. Förr brukade vi mäta hur mycket material som fanns kvar i faten med hjälp av en pinne. Nu kan vi mäta exakt, ned till en tiondels gallon, hur mycket material vi har använt en viss dag.

Eftersom vi har dokumenterad historik av vår materialanvändning för olika arbeten kan vi vara mer precisa när vi lägger bud för nya projekt. De nya vagnarna har gjort att vi slipper gissningsarbete, därför kan vi och Warrens godkända applicerare vara mer konkurrenskraftiga.

XP korrosionsskyddspump

En annan avgörande faktor var beständigheten och den enkla driften hos XP50. Utbyte av pumpdelar är en relativt enkel process. Två pumpdelar gör även att volymen fördubblas. Två pumpdelar underlättar sprutning av flerkomponentsfärger i specifika förhållanden baserat på kapaciteten hos varje pumpdel (t.ex. 180cc för baspumpdelen + 90cc för aktiveringsdelen = 2:1-blandningsförhållande efter volym).

Ytterligare en anledning till att vi gillar Graco-utrustningen är att den är servicevänlig. Om du sköter utrustningen kan du bygga om pumparna i all evighet. Vi har använt Gracos XP50 som vår huvudspruta i två år nu. Vi har haft ett jättebra samarbete med Graco och de har även skräddarsytt vissa funktioner för att underlätta sprutningen av produkten.

Resultaten

Graco: Är era applicerare nöjda med den nya Graco-utrustningen och de nya vagnarna?

Warren Environmental: Alla är jättenöjda! Det största problemet är att alla vill använda de nya vagnarna. vilket leder till tjafs! Några av dessa vagnar har sprutat minst 500 gallon om dagen i flera månader. 

Vi är jättenöjda med dem.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Har du produktfrågor?

Teknisk support

Teknisk support

+32 89 770 847

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Allmän support

Allmän support

+32 89 770 865

Måndag till fredag
08.30–17.00 centraleuropeisk tid

Graco