Underhåll av yachter och segelbåtar i småbåtshamnar är inte alltid enkelt.

Underhåll av yachter och segelbåtar i småbåtshamnar är inte alltid enkelt. Det kan vara dåligt med utrymme och det är oerhört viktigt att ytan inte skadas. Detta är skäl nog att använda en effektiv och säker blästringsmetod. En maskin med låg vikt, så som Gracos slipande ångblästringsmaskin EcoQuip 2 EQp, är liten och bärbar, vilket gör det enkelt att få jobbet gjort även i små utrymmen. Dessutom gör den det möjligt att behandla ytor utan att gelskiktet skadas, vilket ger en enastående len och fin yta. EcoQuip 2 EQp minimerar också behovet av tältning eller inneslutning eftersom den minskar mängden damm med upp till 92 % jämfört med traditionella torrblästingsmetoder.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco