Fartygsvarv imponerat av EcoQuip 2-blästern för arbeten i torrdocka

M&M Industrial använde Gracos EcoQuip 2 på Swiftships för fartygsblästring. Swiftships personal var imponerade över hur lite vatten och material som behövdes jämfört med andra maskiner för våt- och torrblästring som de provat. Avfallshantering och inneslutning av blästermaterial blev också markant mycket enklare.

EcoQuips förmåga att få bort saltutfällningar är ännu en fördel eftersom ytbeläggningarna håller längre. EcoQuip 2 ångblästringsmaskiner är dessutom miljövänliga eftersom de minskar dammbildningen med upp till 92 % jämfört med traditionella torrblästringsmaskiner.

 

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco