Kawasaki uppdaterade sin ytbehandlingslinje med ProMix-doserare

Kawasaki vill att världen ska veta att om du kör en av dess motorcyklar, fyrhjulingar, vattenskotrar eller nyttofordon, så kör du "The Leading Edge of Power/Performance/Exhilaration."

Samtidigt som frasen korrekt beskriver företagets fritidsprodukter för konsumenter, kan den lika gärna beskriva Kawasaki Motors Manufacturing Corp., USA:s "Leading Edge"-tillverkningsanläggning i Lincoln, Nebraska, där produkterna byggs. Anläggningen har det bästa av japanska och amerikanska tillverkningstekniker, samt toppmodern produktionsutrustning som valts ut för sin förmåga att optimera produktivitet, bibehålla kvalitet och minska spill. 
 

Uppgradering av utrustning efter 17 års drift

Nyligen, ställda inför de höga kostnaderna för att bygga om en mekanisk färgdoserare på en färglinje i Lincoln-anläggningen, beslutade Kawasaki istället att ersätta den gamla utrustningen med ett avancerat elektroniskt doseringssystem. "I över 17 år har vi använt Gracos Hydra-Cat-enheter med variabelt förhållande på våra färglinjer," sade Matt Thomas, chefsingenjör. "De har tjänat oss väl, men efter år av kontinuerlig användning börjar de slitas ut. Att byta ut huvudkomponenter är dyrt, så när vi jämförde kostnaden för att reparera den gamla mekaniska doseraren med att köpa en ny doserare upptäckte vi att skillnaden var obetydlig. Det var ett lätt beslut." 

Eftersom de gamla Graco-doserarna höll så bra under så lång tid valde Kawasaki att ersätta den gamla arbetshästen med en av Gracos nya generation av doserare - ProMix. ProMix är en prisvärd, lättanvänd elektronisk doserare designad för 2K-sprutning med en färg. Den luftdrivna doseraren kan hantera de flesta beläggningar såväl som ett brett utbud av förhållanden med flödeshastigheter så låga som 20 ml/min.
 

Installation

ProMix installerades på ytbehandlingslinjen där målare sprutade glasfiberdäcken på företagets vattenskoter Jet Ski®. Efter att ha lastats på en överliggande transportör sprutas däcken med grundlack, topplack och klarlack. Alla tre beläggningarna är tvåkomponentsbeläggningar som kräver dosering och blandning. 

ProMix används för att dosera toppskiktet, en röd uretan med 40 % torrsubstans. Då användes fortfarande de gamla mekaniska doserarna för att mäta och blanda grundfärg och klarlack. Förutom de tre beläggningarna, spacklas, slipas, poleras och inspekteras däcken flera gånger när de transporteras längs linjen.

ProMix installerades precis i sprutbåset eftersom den har egensäker styrning, vilket möjliggör enkel integrering i farliga miljöer. "Systemet ligger bara några steg bort från målaren," säger Thomas, "och ger målaren enkel åtkomst till systemets reglage." Förutom de lättåtkomliga reglagen har det korta avståndet som det blandade materialet färdas från ProMix till sprutpistolen minskat mängden spill av blandat material under spolning, samt den mängd lösningsmedel som krävs för att rensa bort den snabbhärdande färgen från vätskeslangen. Doseraren har också ett nytt vätskegrenrör som minskar mängden lösningsmedel som krävs för att spola systemet med ytterligare 20 %.

"Det är inte mycket som målaren behöver tänka på," säger Thomas. "Allt målaren behöver göra för att starta upp systemet är att vrida på en ratt, trycka på en knapp och han är redo att spruta. När han trycker av pistolen vet han att han får det blandningsförhållande som vi har programmerat i enheten." 
 

Förhållandets noggrannhet säkerställd

ProMix bibehåller automatiskt sitt blandningsförhållande inom 1 %. Om ett felaktigt förhållande uppstår stoppar systemet produktionen och utlöser ett larm, vilket förhindrar att material med felaktigt förhållande eventuellt sprutas på delen. Koder på styrenheten upplyser operatören om orsaken till problemet. Regulatorn övervakar pump- och motordrift samt mätnoggrannhet. "När vi väl har angett det specificerade förhållandet i ProMix behöver vi inte oroa oss för kvaliteten på materialet vi sprutar – det är samma varje gång," säger han. 

Så var inte fallet med de gamla mekaniska doserarna. "Förhållandets noggrannhet var ett problem vi alltid oroade oss för," säger färglinjechefen Randy Tamerius. "De var så slitna att förhållandet började bli osäkert. Detta kunde resultera i en finish som var klibbig och som tog längre tid att härda. Vi var tvungna att hela tiden kontrollera förhållandet." Att ändra eller justera förhållandet på den gamla doseraren var ännu ett krångel. Det kunde ta upp till en timme. Å andra sidan är det enkelt att ändra förhållandena i det nya ProMix-systemet. Operatören behöver bara ange det nya receptet i styrenheten. När rätt förhållande visas på styrenhetens skärm, omprogrammeras systemet. 

"Det är enkelt," säger Thomas. Enligt Thomas upptäckte de hur enkelt det var att programmera om systemet när ProMix flyttades från Jet Ski-målningen till en linje där ATV-delar målas. "Vi behövde byta ut den mekaniska doseraren som mätte och blandade en klarlack på den linjen. Vi ville sätta in ProMix där för att se om den kunde hantera materialet lika lätt som den klarade topplacken på Jet Ski-linjen."

De installerade ProMix och programmerade om den utan att avbryta produktionen. "Vi gjorde det själva utan några svårigheter," säger Thomas. Faktum är att teamet på ATV-linjen gillade ProMix så mycket att de inte ville lämna tillbaka den till Jet Ski-linjen. Det slutade med att Kawasaki köpte en andra enhet för att permanent installera den på Jet Ski-linjen. Förutom att dosera materialet med flera komponenter och uppmärksamma operatörerna på felaktiga förhållanden, mäter och registrerar ProMix också den totala mängden blandat material som används och användningen av varje separat komponent. Den övervakar också brukstiden och avger ett larm om det blandade materialet i linjen är nära att härda. 

"Det här systemet är otroligt mycket enklare att använda," säger Thomas. "Det är lätt att ställa in, enkelt att använda och skärmen är lätt att förstå. Vi köpte nyligen en tredje ProMix och räknar med att ersätta de återstående mekaniska doserarna med ProMix-enheter eftersom de gamla doserarna har blivit för dyra att reparera. Sedan vi installerade vår första ProMix har vi inte haft ett enda problem," tillägger han.

 

Mer information

Fyll i formuläret nedan för att få mer information om Graco ProMix-doserare.

Kawasaki-logotyp

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco