Etik ve İş Ahlakı Kuralları

Giriş

Graco’nun İş Ahlakı Politikası

Graco Inc. Yönetim Kurulu, aşağıdaki stratejik politika bildirimini kabul etmiştir:

Graco, işlerini etik olarak ve dürüst bir biçimde ve yürürlükteki tüm yasalara ve hükümet yönetmeliklerine uygun olarak yürütecektir. Her çalışan Graco’nun Etik ve İş Ahlakı Kurallarını ve diğer şirket politikalarını anlayacak ve uygulayacak, yürürlükteki tüm yasalara uyacak ve Graco’nun etik standartlarını tehlikeye atacak iş fırsatlarından kaçınacaktır. Yönetim, Graco’nun etik standartları ve yasal uyumluluk konusunda eğitim ve danışmanlık sağlayacaktır.

Bu Etik ve İş Ahlakı Kuralları ("Davranış Kuralları"), Graco’nun yukarıdaki politikayı uygulamasına yardımcı olmayı ve Graco’nun misyonunu, etik ve yasalara saygılı bir şirket olarak dünya çapındaki itibarını koruyarak ve geliştirerek gerçekleştirmesini amaçlamaktadır. Ayrıca Graco için maliyetli ve zararlı olabilecek yasa ihlallerini önlemeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu Davranış Kuralları, Graco Inc. ve dünya çapındaki tüm yan kuruluşlarının yöneticileri, memurları ve çalışanları için ("Graco") geçerlidir. Ancak bu Davranış Kuralları bir iş sözleşmesi değildir.

Graco Inc. Yönetim Kurulu ve yönetim ekibi, Graco Inc.’in temel amacını, hedeflerini, çalışma ilke ve değerlerini ortaya koyan Graco Misyon, Vizyon ve Stratejik Politika Beyanlarını geliştirmiştir. Misyon, Vizyon ve  Stratejik Politika Beyanları ayrı bir kitapçıkta yer almaktadır ve burada referans olarak verilmiştir.

 

Sorumluluklarınız

Graco, bu Davranış Kurallarını anlamanızı ve bu kurallara ve yürürlükteki tüm yasalara uymanızı bekler. Ayrıca Graco faaliyetlerini dürüst bir şekilde yürütmeniz beklenir. Graco’nun Hukuk Departmanı yasalara uymanıza yardımcı olabilir.

Bazı faaliyetler bu Davranış Kuralları veya yasalar kapsamında olmayacaktır ve bazı yasalar kabul edilemez derecede düşük seviyede davranış standartları belirler. Şüpheye düştüğünüzde, eylemlerinizi aşağıdaki standartlara göre değerlendirebilmeli ve aşağıdaki soruların her birine "evet" cevabı verebilmelisiniz:

 • Yapılacak doğru şey bu mu?
 • Eylemden etkilenen siz olsaydınız, yapmak isteyeceğiniz şey bu mu olurdu?
 • Eylem kamu denetiminden geçer mi?
 • Bunun hakkında ertesi gün gazetede çıkan bir haberi okurken rahat hisseder misiniz?
 • Graco’nun etik bir şirket olma itibarını korur ve geliştirir mi?

Bu soruların her birine "evet" cevabı veremiyorsanız, durumu daha fazla değerlendirmenin ve konuyu yöneticiniz ya da Hukuk Departmanı ile görüşmenin zamanı gelmiştir.

 

Küresel Uygulama

Bu Davranış Kuralları, Graco ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki kişi ve durumlar için geçerlidir. Tüm çalışanlar, çalıştıkları ülkenin yasa ve yönetmeliklerine tabidir ve bunlara uymak zorundadır. Ancak, ana şirketimiz Graco Inc. bir ABD şirketi olduğundan, ABD dışında gerçekleşen Graco davranışları için de ABD yasaları geçerli olabilir. Bu Davranış Kurallarına veya ABD yasalarına uygunluk yerel yasalarla çelişiyormuş gibi görünüyorsa veya faaliyetleriniz için hangi yasaların geçerli olduğu konusunda net değilseniz, konuyu Hukuk Departmanı ile görüşmenizi öneririz.

 

Yönetimin Yükümlülükleri

Graco’nun yöneticileri, en yüksek etik standartların sürekli uygulandığı bir çalışma ortamı yaratmaktan ve Graco’nun Davranış Kurallarına ve yasalara uyulmasını güvence altına almaktan sorumludur. Graco’nun itibarını koruma sorumluluğunu hepimiz paylaşıyoruz. Bir çalışanın etik bir konuyu gündeme getirmesi cesaret ister. Bu nedenle Graco, bu sorunlarla başa çıkmak için yöneticilerini açık kapı politikası uygulamaya teşvik eder.

Graco’nun etik ve iş ahlakı programı, bu Davranış Kurallarını onaylayan Yönetim Kurulu Denetim Komitesi’nin denetimi altındadır. Bu Davranış Kuralları, Denetim Komitesi dışında Graco’nun herhangi bir memuru veya yöneticisi için tamamen veya kısmen feragat edilemez ve bu feragat derhal Graco hissedarlarına  açıklanmalıdır. Programdan Başkan Yardımcısı ve Genel Danışman sorumludur.

 

Sorularınız İçin Yardım Alın

Hiçbir kural tüm durumları kapsayamaz. Bu Davranış Kurallarını yorumlamak veya uygulamak için yardıma ihtiyacınız olduğunda şunları yapabilirsiniz:

 • Konuyu yöneticinizle görüşün.
 • İnsan Kaynakları Yöneticinize veya İnsan Kaynakları Departmanına başvurun.
 • 612-623-6604 numaralı telefondan Hukuk Departmanını arayın veya 612-623-6944 numaralı telefondan Hukuk Departmanına faks gönderin. ABD dışından arıyorsanız, önce geçerli uluslararası erişim kodunu çevirin.
 • Şuraya yazın:

Graco Inc.
Dikkatine: Hukuk Departmanı
P.O. Box 1441
Minneapolis, Minnesota 55440-1441

Şüpheli İhlal Bildirme

Bu Davranış Kurallarının veya herhangi bir yasanın ihlal edildiğini biliyor veya bundan şüpheleniyorsanız, konuyu derhal ve tam olarak bildirmeniz tavsiye edilir. Endişenizi, anonim raporlamayı yasaklayan ülkeler hariç tüm ülkelerde anonim olarak bildirebilirsiniz.

Konuyu aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile bildirebilirsiniz:

 • Konuyu yöneticinizle görüşün
 • Hukuk Departmanını arayın, mektup yazın veya e-posta gönderin
 • E-posta: gracoauditcommittee@graco.com
 • E-posta: ethics@graco.com
 • 1-877-846-8913 numaralı telefondan Graco Etik Yardım Hattını arayın (ABD dışındaysanız, önce geçerli ülke kodunu tuşlayın)

Graco Etik Yardım Hattını üçüncü bir taraf işletmektedir. Çok dilli yardım hattına tüm dünyadan erişilebilir, gizlidir ve günde 24 saat erişime açıktır.

İhlal şüpheleriyle ilgili tüm bildirimler, mümkün olduğu ölçüde gizli olarak ayrıntılı bir şekilde araştırılacaktır. İhlali veya ihlal şüphesini iyi niyetle bildiren herhangi bir çalışana karşı hiçbir misilleme yapılmayacaktır. Çoğu durumda, Graco'nun eylemi raporlayan kişiye bildirilecektir. Şikayet muhasebe, iç denetim kontrolleri veya denetim konuları ile ilgili ise konu  Denetim Komitesi Başkanı’na bildirilecektir.

 

Disiplin ve Yaptırımlar

Bu Davranış Kuralları Graco’nun önemli bir parçasıdır. Her yönetici, memur ve çalışanın buna uygun davranması gerekmektedir. Bu Davranış Kurallarının ihlali kınama, yasaklama, unvan indirme, geçici askıya alma veya işten çıkarma kararlarına yol açabilir. Bu Davranış Kurallarının ihlaline göz yummak da disiplin eylemine neden olabilir. Bazı durumlarda, bu Davranış Kurallarını ihlal eden bir çalışanın Graco’ya kayıpları için tazminat ödemesi gerekebilir. Ceza hukuku ihlalleri kovuşturma için ilgili makamlara sevk edilebilir.

 

Ek Kopyalar

Bu yayının ek kopyaları için İnsan Kaynakları Yöneticinize veya Hukuk Departmanına başvurun. "Etik ve İş Ahlakı Kuralları, Yayın numarası 300624, Rev. E’yi talep edin." Bu Davranış Kuralları, www.graco.com adresinde ve Graco’nun dahili web sitesinde çevrimiçi olarak da mevcuttur.

Bu Davranış Kurallarındaki bilgiler, Graco’nun İş Ahlakı Yönergeleri’nin önceki basılı sürümlerinin yerini  almıştır. Bu Davranış Kuralları herhangi bir zamanda değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Bu Davranış Kurallarına her şey dahil değildir.

 

Graco’nun İş İlişkileri

Graco’nun işlerini yürütürken müşteriler, tedarikçiler ve rakiplerin yanı sıra diğer Graco çalışanları da dahil olmak üzere çeşitli kişi ve kuruluşlarla iş yapmanız gerekebilir. Tüm iş ilişkileri, sağlam bir dürüstlük ve adalet temeline dayalı olmalıdır.

Aşağıdaki konular Graco’nun müşterilerimiz, rakiplerimiz, tedarikçilerimiz ve Graco dışındaki diğer kişilerle olan ilişkisini ele almaktadır.

 

Kalite

Kalite Graco için önemlidir. Yaptığımız her işte mükemmeliyet ve sürekli gelişim yönünde çabalıyoruz. Hepimiz kendi işimizin kalitesinden sorumluyuz. Kendimizi, müşterilerimizin gereksinimlerini anlamaya ve 'bunları karşılamaya veya aşmaya  adadık. Ürünlerimizi zamanında ve herhangi bir kusur veya gecikme olmadan teslim etmeye kararlıyız.

 

Ürün Güvenliği

Amaçlanan ve öngörülebilir kullanımları için güvenli ürünler ve sistemler tasarlayacak, üretecek, pazarlayacak, monte edecek ve servis vereceğiz (uygun olduğunda). Tüm Graco ürünleri Graco'nun iç güvenlik standartlarını, dış yönetmeliklerini ve uygun onay kuruluşlarının standartlarını karşılayacaktır. Ürün tasarımı, üretimi ve kullanımına ilişkin yazılı ürün güvenlik standartları ve prosedürleri tüm ürünler için korunacaktır.

 

Ürün Temsilciliği

Gerçekleri İçeren Reklamlar

Reklam, edebiyat, sergi veya diğer kamuoyu açıklamalarımızda herhangi bir yanlış beyanda bulunmaktan veya yanıltıcı bir izlenim bırakmaktan kaçınacağız. Graco ürün ve hizmetleri ile ilgili tüm ifadeler doğru ve kanıtlanmış olacaktır. Mesajın genel etkisi de göz önünde bulundurulacaktır. Sıradan bir okuyucu, dinleyici veya izleyiciyi yanıltma ihtimali bulunan bir olgunun ihmalinden, yanlış vurgulamadan veya tasvir edici materyallerin kullanımından kaçınılacaktır.

 

Küçük Düşürme

Rakip kuruluşlar, bireyler veya bunların ürün ve hizmetleri hakkında yanlış veya yanıltıcı açıklamalar yapmayacağız. Tüm Graco ürünleri ve hizmetleri kendi meziyetlerine göre satılacaktır. Graco ürünleri ve rakiplerin ürünleri arasında karşılaştırmalar yaparken, tüm ifadelerin olgulara dayalı, doğru ve yanıltıcı olmadığından emin olacağız.

 

Adil Rekabet (Antitröst)

Antitröst yasaları, özgür ve rekabetçi bir pazarın işleyişini makul olmayan bir şekilde kısıtlayan eylemleri yasaklayarak rekabeti korumayı amaçlamaktadır. Antitröst ihlalleri son derece ciddi ve ağır para cezalarına ve hatta cezai kovuşturmaya neden olabilir.

Aşağıdaki alanlar önemli antitröst riskleri oluşturmaktadır. Bu alanlardaki işlemler öncelikle Hukuk Departmanına danışmadan yapılamaz.

 • Hiçbir Graco çalışanı, bir rakiple fiyatlar, fiyatla ilgili şartlar (indirimler, iadeler, ödeme koşulları, vb.), piyasaların veya müşterilerin tahsisi, teklif verme uygulamaları veya herhangi bir müşteriyle iş yapmayı sınırlandırma veya reddetme ile ilgili yazılı veya sözlü, açık veya zımni herhangi bir anlaşma yapmayacaktır. Konuşmalar anlaşma olarak yorumlanabileceğinden, bu konulardan herhangi biri hakkında rakiplerle herhangi bir konuşma yapmaktan kaçının.
 • Graco, Graco ürünleri veya bu ürünlerin yeniden satılabileceği müşteriler veya bölgeler için ücretlendirilen yeniden satış fiyatlarını dayatmayacak veya zorla kabul ettirmeyecektir.

Graco’nun politikası, Graco’nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin antitröst yasalarının lafzı ve ruhuna tam olarak uymaktır. Buna ABD antitröst yasaları ve Graco’nun faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin ilgili yasaları dahildir. Yönetim çalışanlarının bu antitröst yasalarının ilkelerine aşinalıklarını sürdürmeleri ve bu yasaları ihlal edebilecek veya ihlal etme niyetine sahip bir görünüm verebilecek hiçbir şey yapmamaları beklenmektedir.

Antitröst yasalarının hükümleri hem resmi hem de gayri resmi iletişim faaliyetleri için geçerlidir. Ticari ortaklık faaliyetlerinde veya rakipler, müşteriler veya tedarikçiler arasında gayri resmi iletişim faaliyetlerine izin veren diğer durumlarda yer alan çalışanlar, özellikle bu yasanın gereklerine karşı dikkatli olmalıdır.

Graco, yürürlükteki antitröst yasalarına uyumu o kadar önemli görür ki, bilgi sahibi olmama, iyi niyet veya zamanında tavsiye istememe durumları ihlaller için bir bahane olarak kabul edilmez.

 

Rekabet Bilgileri

Rekabet bilgilerinin toplanması ve kullanılmasında rakiplerin veya diğer tarafların yasal haklarını ihlal etmeyeceğiz ve rakiplerin bilgileri için geçerli olan tüm yasalara uyacağız. Aşağıdaki noktalar ihlalleri önlemenize yardımcı olacaktır:

 • Rekabet bilgilerini elde etmek için sadece yasal ve etik yöntemler kullanılabilir. Herhangi bir casusluk veya endüstriyel casusluk faaliyetinde ya da bu şekilde yanlış yorumlanabilecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağız.
 • Bir rakibin fiyatlandırması, fiyat koşulları, müşterileri veya pazar payı hakkındaki bilgiler doğrudan rakipten veya yasal olarak bu bilgileri açıklamamak zorunda olan birinden alınmamalıdır.
 • Bir rakip veya başka bir tarafa ait gizli veya özel olan bilgiler, ilgili taraf bu bilgileri gönüllü olarak Graco’ya ifşa etmedikçe toplanamaz veya kullanılamaz.
 • Graco, tüm gizli bilgilerin ve taraf olduğu gizlilik anlaşmalarının hükümlerine kesinlikle uyacaktır ve uygunluğu sağlamak için önlemler alacaktır. Graco adına faaliyet yürütmek için bu tür bilgileri "bilmesi gerekenler" dışında diğer tarafların gizli bilgileri paylaşılmayacaktır.
 • Rakipler de dahil olmak üzere Graco’ya yanlışlıkla ifşa edilen başka bir tarafın gizli veya tescilli bilgileri kullanılmayacak ve derhal sahibine iade edilecektir.

Bir rakibin veya başka bir tarafın mevcut veya eski bir çalışanı veya danışmanı tarafından ulaşılabilen gizli veya özel bilgilerini talep etmeyecek veya kullanmayacağız. Graco’nun çalışanı haline gelen ve/veya Graco için hizmet veren bir rakibin mevcut veya eski çalışan veya danışmanına, Graco adına faaliyet yürütürken rakibin veya diğer tarafın gizli veya özel bilgilerini ifşa etmemesi veya kullanmaması gerektiğini bildireceğiz. Ayrıca, bu kişiye bu tür bilgilerle ilgili olabilecek tüm yasal gerekliliklere ve sözleşme şartlarına uyması gerektiğini belirteceğiz. Hiçbir Graco yöneticisi, herhangi bir çalışana eski bir işverenin gizli bilgilerini kullanması veya ifşa etmesi için herhangi bir baskı uygulamayacaktır.

 

İş Hediyeleri

İş hediyeleri arasında yemekler, kokteyller, indirimler, ikramlar, eğlence, rekreasyon, biletler, promosyon ürünleri, ulaşım ve alıcının adil piyasa değerini ödemediği maddi veya manevi "değerler" yer alabilir.

Graco’nun ticari müşterilerle ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla olan iş anlaşmalarında aşağıdaki kurallara uygun olarak karşılıklı hediye alışverişi yapabiliriz:

 • Herhangi bir yasa ve yönetmeliği ya da piyasanın makul geleneklerini veya alıcı ya da alıcının işvereninin bilinen politika uygulamalarını ihlal etmez.';
 • Maliyet, miktar, tutar ve sıklık açısından makuldür;
 • Zaman ve mekan açısından uygundur.;
 • Hediyeyi verenin veya alanın iş yargısını etkilemez veya etkiler görünmez;
 • Özellikle iş karşılığında verilmemiştir;
 • Graco'nun itibarına zarar vermeden kamu denetiminden geçer ve
 • Graco’nun muhasebe defterlerine ve kayıtlarına doğru bir şekilde yansıtılmıştır.

Hiçbir koşulda, iş nezaketi veya bahşiş olarak para almamanız ya da vermemeniz gerekir.

Bu yönergeler Graco’dan geri ödeme istenmese bile geçerlidir.

Devlet çalışanlarına veya yetkililere hediye ve bahşişlerle ilgili kurallar bu kurallardan çok farklıdır ve oldukça katıdır. Bu Davranış Kurallarında yer alan Hükümetle İş Yapma ve Uluslararası İş Yapma başlıklı bölümlere bakın.

 

Yazılım Kullanımı

Çoğu bilgisayar yazılımı geliştiricinin veya yazılımın diğer sahibinin değerli fikri mülkiyetidir. Bunlar, genellikle telif hakkıyla, patentle ve/veya mesleki sır olarak korunur ve lisans anlaşmaları koşulları uyarınca kullanıcıların kullanımına sunulur. Bu özel yazılımların Graco ekipmanlarında yetkisiz kullanımı hem kullanıcıyı hem de Graco’yu bu hakların ihlali nedeniyle ciddi yükümlülükler altına sokabilir. Bu nedenle Graco, üçüncü bir tarafa ait tüm yazılımların Graco bilgisayarlarında ve diğer ekipmanlarda yalnızca lisans veya başka bir izin karşılığında kullanılması politikasını uygular. Bulunduğunuz konumda çalışan bilgi sistemlerinden sorumlu departman veya kişi, yazılım edinme ve Graco bilgisayarlarına yükleme sorumluluğuna ve yetkisine tek başına sahiptir. Hem yazılımın yetkisiz kullanılmadığından hem de yazılımın uyumluluk sorunlarına neden olmayacağından emin olmak için çalışanların Graco bilgisayarlarına yazılım yüklemeleri yasaktır.

 

Graco ve Çalışanları

Graco ve çalışanları arasında olumlu bir ilişki geliştirmek için bu bölümler dikkate alınmalıdır.

Eşit İstihdam Olanağı

Politikamız, eşit istihdam olanakları sağlamak ve başvuru sahiplerine ve çalışanlara, şirketle olan tüm etkileşimlerinde ırk, cinsiyet, yaş, ulusal köken, engellilik, din, gazilik durumu, hamilelik, vatandaşlık, cinsiyet, medeni durum ve federal yasalar, eyalet hukuku veya yerel yasalar tarafından korunan diğer tüm esaslar dahil olmak üzere kişisel özellikleri ne olursa olsun eşit davranmaktır.

Yönetim, çalışanların işe alınması, seçilmesi, geliştirilmesi ve ilerletilmesi ile ilgili kararların liyakat, nitelik, gösterilen beceri ve başarılara dayanmasını sağlamaktan sorumludur. Yukarıda atıfta bulunulan kişisel özelliklerin kararlarınızı etkilemesine izin vermeyin.

Faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki tüm çalışma ve istihdam yasalarını uygularız. Uymanız gereken yerel gereksinimler hakkında herhangi bir sorunuz için İnsan Kaynakları Yöneticinize veya Hukuk Departmanınıza başvurun.

 

Taciz

Çalışanlarımızın, yasalarla korunan kişisel özellikleri nedeniyle tacize uğramasına müsamaha göstermeyiz. Korunan bu kişisel özellikler ırk, cinsiyet, yaş, ulusal köken, engellilik, din, gazilik durumu, hamilelik, vatandaşlık, cinsiyet, medeni durum veya federal yasalar, eyalet hukuku veya yerel yasalar tarafından korunan başka herhangi bir esastır.

Korunan kişisel bir özellik nedeniyle uygulanan taciz, ilgili özelliklere sahip olan bir çalışanı ciddi ve aşağılayıcı bir şekilde sindiren, küçük düşüren veya gücendiren bir şekilde hedef alan davranıştır. Taciz müstehcen veya aşağılayıcı sesler, yüz ifadeleri, kaba dil ve jestler, takma adlar, hakaretler, aşağılayıcı yorumlar, karikatürler, şakalar, tehditler, düşmanca eylemler ve temas içerebilir.

Cinsel taciz yasaklanmış bir taciz biçimidir. Cinsel taciz, çalışanın cinsiyeti nedeniyle çalışana yönelik kalıcı ya da saldırgan bir nitelikte olan ve bu ilginin hoş karşılanmadığını bilen veya bilmesi gereken bir kişi tarafından uygulanan davranıştır. Cinsel taciz, çalışanın iş performansını engelleyen veya korkutucu, düşmanca veya saldırgan bir çalışma ortamı yaratan, yeterince yaygın veya ciddi anlamda cinsel yönelimi olan davranışlardır. Cinsel taciz davranışına bazı örnekler şunlardır:

 • Çalışana, cinsel yönelimli bir isteğe uyması halinde ödül vermek veya ödül vaadinde bulunmak;
 • Çalışanın cinsel yönelimli bir talebe uymaması halinde, çalışana misilleme yapmak veya misilleme yapmakla tehdit etmek;
 • Kötü niyetle bakma, cinsel imalarda, jestlerde veya aşağılayıcı yorumlarda bulunma;
 • Cinsel yönelimli resimlerin, nesnelerin veya yazılı materyallerin görüntülenmesi veya dağıtılması
 • Çalışana istenmeyen bir şekilde dokunulması.

Denetçiler, bir çalışanın yetersiz performansını danışmanlık ve/veya iş geliştirme önlemleri yoluyla saygılı bir şekilde ele aldıklarında taciz veya misilleme yapmış olmazlar.

Kişisel özelliği nedeniyle tacize uğradığını düşünen bir çalışan, bu davranışı derhal amirine, bir İnsan Kaynakları temsilcisine, Hukuk Departmanına veya Graco etik yardım hattına bildirmelidir.

Tüm çalışanlar, politikamızı ihlal ederek taciz içeren davranışlar uygulamaları halinde, görevlerinin sona erdirilmesine kadar varabilecek disiplin cezalarına tabidir. Buna ek olarak, bir Graco çalışanını taciz ettiği tespit edilen satıcıların temsilcileri, bağımsız yükleniciler, kiralanan çalışanlar ve ziyaretçiler, Graco tesisinden uzaklaştırılacak ve Graco çalışanları ile gelecekteki etkileşimleri engellenecektir.

Tacizi iyi niyetle rapor eden veya taciz şikayetlerini araştırmaya yardımcı olan çalışanlara misilleme yapılması yasaktır. Misilleme davranışına dair şüpheli durumlar, çalışanın yöneticisine, bir İnsan Kaynakları temsilcisine, Hukuk Departmanının bir üyesine veya Graco etik yardım hattına bildirilmelidir.

 

Sağlık ve Güvenlik

Her Graco çalışanının kişisel güvenliği ve sağlığı birincil öneme sahiptir. Meslek kaynaklı yaralanma ve hastalıkların önlenmesi, işletme verimliliğinden önce gelir. Graco yönetimi, çalışanlarının kişisel güvenliği ve sağlığı için gerekli tüm mekanik ve fiziksel olanakları sağlayacak ve dünya çapında geçerli İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve karşılaştırılabilir mevzuata uygun davranacaktır.

 

Uyuşturucu ve Alkolsüz İşyeri

Graco, çalışanları için güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma koşullarını korumak konusunda büyük bir menfaate sahiptir. Uyuşturucu ve alkol kullanımının güvenliği, üretkenliği, kaliteyi, bütünlüğü ve morali olumsuz etkilediği bilinmektedir. Graco, alkol ve uyuşturucu kullanımı, bulundurulması ve satışı ile ilgili bir uygulama yapmış ve çalışma kuralları belirlemiştir.

Graco’nun herhangi bir tesisinde veya çalışma alanında (otoparklar dahil) herhangi bir miktarda uyuşturucu, kontrole tabi diğer maddeler veya alkol kullanımı kesinlikle yasaktır. Bu politikanın amaçları doğrultusunda "kullanım", kullanımın kabulünü veya bir ilacın ya da metabolitlerinin bulunduğunu veya alkolün eşik tespit seviyelerinde veya üzerinde olduğunu gösteren pozitif bir sonuç veren bir uyuşturucu & alkol tarama testini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Graco sponsorluğundaki etkinlikler için İnsan Kaynakları tarafından alkol tüketimine ilişkin bazı istisnalar yapılabilir.

Graco, uyuşturucu ve alkol kullanımının tedavi edilebilir koşullar olduğunun farkındadır. Çalışanların çalışan destek programımız veya sağlık hizmetleri planı aracılığıyla gönüllü olarak yardım istemeleri teşvik edilmektedir. Ancak, çalışanın Graco'nun uyuşturucu ve alkol uygulamalarını veya kurallarını ihlal etmiş olması veya performansının yöneticisinin beklentileri altında kalmış olması durumunda, çalışan destek programımızı kullanmış olması, disiplin cezasını ortadan kaldırmaz.

 

İlaç Kullanımı

Herhangi bir şekilde işini yapma yeteneğini zedeleyebilecek herhangi bir tıbbi veya başka bir durum için ilaç veya reçeteli ilaç kullanan bir çalışan bu durumu derhal yöneticisine veya İnsan Kaynaklarına bildirmelidir. Bireyin ilaç alırken çalışabilir olup olmadığını belirlemek için uygun tıbbi tavsiye alınacaktır. Bireyin ilaçtan kaynaklanan bir aksaklık olmaksızın işini yerine getiremediği tespit edilirse, bu tür ilaçların alındığı durum sona ermeden veya aksaklığa neden olan ilaç kullanımı sona erene kadar çalışan yeni bir göreve atanacak veya işe gitmemeye yönlendirilecektir.

 

Çıkar Çatışması

Doğrudan veya dolaylı bir kişisel kazanç (veya bir tanıdık veya aile üyesinin kazancı) olasılığı, Graco adına yürüttüğünüz faaliyetlerde yargınızı veya eylemlerinizi etkileyebilecek potansiyele sahipse bir çıkar çatışması oluşur. Graco’nun çıkarları ile kişisel çıkarlarınız arasındaki çatışmayı önlemek sizin sorumluluğunuzdadır. En yüksek dürüstlük ve adil ticaret standartlarına uygun davranışlar sergilemelisiniz. Aşağıdaki durumlardan kaçınılmalıdır:

 • Graco tarafından istihdam edilirken veya Graco’yu temsil ederken, verilen hizmetlerin niteliğine bakılmaksızın bir müşteri, tedarikçi veya rakip için çalışmak veya bunları temsil etmek;
 • Graco’nun rakibine, müşteriye veya tedarikçiye, Graco’ya karşı sorumluluklarınızla çelişecek veya çelişiyor gibi görünecek kadar önemli bir yatırım yapmak;
 • Bu Davranış Kurallarındaki iş hediyeleri politikasını ihlal ederek Graco ile iş yapmak isteyenlerin kişisel hediyelerini, ödemelerini veya hizmetlerini kabul etmek;
 • Graco’nun bir rakibine, müşterisine veya tedarikçisine danışmanlık yapmak;
 • Graco’nun başkan yardımcısının veya daha üst düzey bir şirket yetkilisinin yazılı izni olmaksızın, herhangi bir kâr amacı güden şirket veya başka bir kuruluşun sahibi, genel ortağı, yetkilisi veya yöneticisi olarak görev yapmak;
 • Graco’nun başkan yardımcısının veya daha üst düzey bir şirket yetkilisinin yazılı izni olmaksızın, Graco'nun adını, müşteri veya çalışan listelerini Graco işletmesi veya fonksiyonları dışında herhangi bir amaçla kullanmak;
 • Graco’nun kullanabileceği bir iş fırsatından kişisel olarak yararlanmak
 •  Graco’ya karşı sorumluluklarınızla çelişebilecek veya makul bir şekilde çelişkili olarak görülebilecek herhangi bir eylem veya düzenleme (doğrudan veya dolaylı).

 

İlgili Kişiler İşlem Onay Politikası

İlgili Kişiler İşlem Onay Politikası, aşağıdakiler dışında Graco’nun katılımcı olduğu ve ilgili bir kişinin (Graco’nun yöneticileri, yönetici adayları, memurları, yüzde beş hissedarları ve bunların aile üyelerinden herhangi biri olarak tanımlanan) doğrudan veya dolaylı bir menfaate sahip olduğu herhangi bir işlem, düzenleme veya ilişki ya da benzer işlemler, düzenlemeler veya ilişkiler dizisi için geçerlidir:

 • Graco tarafından Graco’ya verdiği hizmetlerinden ötürü ilgili bir kişiye, bu kişiye "ilgili şahıs" sıfatı kazandıran boyutlarda tazminat ödenmesi; ve
 • İşlemler genellikle tüm çalışanlar veya tüm Graco hissedarları için aynı şartlarda kullanılabilirdir.

Graco Yönetim Kurulu Denetim Komitesi, ilgili şahsı ilgilendiren ticari işlemin başlatılmasından önce bu politikaya tabi olan ilgili şahıs işlemlerini onaylamalı veya işlemin başlatılmasından önce onaylanması mümkün değilse, işlem en kısa sürede onaylanmak üzere Denetim Komitesi’ne veya Denetim Komitesi başkanına sunulmalıdır. Denetim Komitesi veya Başkanı, denetim komitesinin uygun gördüğü diğer faktörlere ek olarak, ilgili bir şahsın ticari işleminin onaylanıp onaylanmayacağını belirlemede aşağıdaki faktörleri analiz edecektir:

 • Graco için faydaları;
 • Bir yöneticinin bağımsızlığı üzerindeki etkisi;
 • Karşılaştırılabilir ürün veya hizmetler için diğer kaynakların kullanılabilirliği;
 • İşlemin şartları ve Graco için adil olup olmadıkları;
 • İlişkili olmayan üçüncü taraflara veya genel olarak çalışanlara sunulan şartlar
 • İşlemin Graco’ya malzeme olup olmadığı.

Denetim Komitesi veya Başkanı, kendi takdirine bağlı olarak, ilgili kişi işlemlerini onaylayabilir veya reddedebilir. Bir ilgili şahıs işleminin onaylanması, Graco ve ilgili şahsın Denetim Komitesi veya Başkanı tarafından belirlenen belirli prosedürleri uygulamasına bağlı olabilir.


Bireysel Krediler

Graco, (i) yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olmadıkça ve (ii) Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından önceden onaylanmadıkça, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yöneticiye, memura veya çalışana herhangi bir kişisel kredi verme, kolaylaştırma veya düzenleme yapmayacaktır. Bu politika, çalışanlara olağan iş seyrinde normal şekilde izin verilen seyahat gideri avanslarını yasaklamaz.


Şirket Mülkiyetinin Yetkisiz Kullanımı

Graco’nun sahip olduğu tüm varlıkların, Graco’nun faaliyetlerini yürütmekle ilgili özel işlevleri vardır. Graco varlıkları yalnızca Graco’nun yararı içindir. Uygunsuz veya yetkisiz kullanım Graco mülkü ve personel kaynakları için geçerlidir. Graco mülklerinin veya tesislerinin (arızi kullanım dışında) kişisel kullanımı yasaktır. Buna ek olarak, düzenli çalışma saatleri içinde diğer Graco çalışanlarının hizmetlerini kişisel amaçlarla kullanmak yasaktır. Bu politika, genel çalışan kullanımı için onaylanmış faydalar veya hizmetler için ya da Graco yönergelerine göre onaylı bir çalışan faydası olarak geçerli değildir.


Elektronik Medya ve Güvenliği

Elektronik medya ve bilgi sistemlerimiz başarımız için kritik bir bileşendir. Bu kaynakları iyi bir muhakeme gücüyle ve uygun güvenlikle kullanmak, tüm Graco çalışanlarının, yüklenicilerinin, danışmanlarının ve geçici işçilerin işbirliğini gerektiren bir ekip çalışmasıdır.

Çeşitli elektronik medya sistemlerini çalışanlarımızın, yüklenicilerimizin, danışmanlarımızın ve geçici işçilerin Graco işlerini yürütmede kullanmalarını sağlamaktayız. Graco bilgisayarları, bilgi sistemleri, elektronik dosyalar ve haberleşme, e-posta mesajları ve diğer elektronik medya teknolojileri Graco’nun mülküdür. Graco, yerel yasalar uyarınca yasaklanmadıkça her türlü bilgiyi görüntüleme ve izleme hakkına sahiptir. Yerel yasalar aksini belirtmediği sürece kullanıcılar oluşturdukları, depoladıkları, gönderdikleri, aldıkları, görüntüledikleri, eriştikleri, yazdıkları veya indirdikleri hiçbir şeyde gizlilik beklentisine sahip olmamalıdır.

Kullanıcılar kişisel amaçlarla kullanımda temel kurallarımıza uymak zorundadır. Elektronik medya ve hizmetlerin tesadüfi kişisel kullanımına izin verilir, ancak herhangi bir yasak kullanım içermemelidir, kullanıcının veya başkalarının ticari sorumluluklarına veya üretkenliğine müdahale etmemelidir, sistem kaynaklarını veya depolama kapasitesini sürekli olarak tüketmemeli, iş iletişimlerinde olduğu gibi izlenebilir olmalıdır ve bu politikanın hükümlerine uymak zorundadır.

Sistem kullanıcıları, şirketin elektronik medya sistemlerini hiçbir zaman şu şekilde kullanmamalıdır:

 • Graco veya Graco’nun temsilcileri hakkında herhangi bir gizli bilgiyi veya telif hakkıyla korunan veya lisanslı materyalleri izinsiz olarak iletmek;
 • Cinsel içerikli, saldırgan, müstehcen, pornografik, hakaret içeren, küçük düşürücü veya tehdit edici materyallere, haberleşmelere veya belgelere göz atmak, erişmek, bunları görüntülemek, indirmek, göndermek, almak, dağıtmak, depolamak, yüklemek, görüntülemek veya yazdırmak;
 • Graco’nun taciz politikasını ihlal eden materyallere, haberleşmelere veya belgelere göz atmak, erişmek, bunları görüntülemek, indirmek, göndermek, almak, dağıtmak, depolamak, yüklemek, görüntülemek veya yazdırmak.
 • Kumar oynamak, bahis oynamak veya benzer faaliyetlere katılmak;
 • Şakalara, zincir mektuplara, bilgisayar oyunlarına, iş ile ilgili olmayan posta listelerine, bülten panosu sohbet odalarına, haber gruplarına veya iş dışı diğer forumlara katılmak;
 • Kişisel eşyaların alıcısı veya satıcısı olarak bağımsız hareket etmek veya Graco ile ilgili olmayan ticari işleri teşvik edecek bir faaliyette bulunmak;
 • Yıkıcı programlar iletmek (ör. virüsler, solucanlar veya kendi kendini çoğaltan kodlar);
 • Gönderenin gerçek kimliğini gizlemeye çalışan iletiler veya malzeme göndermek veya iletmek;
 • Açıkça yetkilendirme olmadan başka bir kişinin hesabını, parolalarını veya kimliğini kullanmak;
 • Yetkisi bulunmayan herhangi bir kişinin Graco’nun sistemlerine erişmesine izin vermek;
 • Graco’nun gizli elektronik verilerine, kayıtlarına, programlarına veya sistemlerine uygun izin olmadan erişmek veya erişim elde etmeye teşebbüs etmek veya güvenliği aşmak;
 • Yasadışı, etik olmayan, hileli, kötü niyetli veya uygunsuz faaliyetlerde bulunmak veya
 • Graco’nun erişimini engellemek için iletileri, belgeleri, programları, Internet günlüklerini veya dosyaları şifrelemek.

Graco, yukarıdaki uygulamayla tutarsız davranışlar için iş akdinin feshine kadar ve iş akdinin feshi de dahil olmak üzere disiplin cezası uygulayabilir. Yetkililere de bilgi verilecektir.


Fotoğraf Ekipmanları

Kişisel olarak sahip olunan veya Graco tarafından verilen kameralı telefonlar veya diğer fotoğraf ekipmanları, Graco’nun gizli ve özel bilgilerini ve çalışanlarının gizliliğini riske atar. Çalışanlar, yükleniciler ve ziyaretçiler, Graco için faaliyet yürütürken veya Graco sponsorluğundaki bir etkinlikte, öncelikle yönetimden izin almadan, Graco tesislerinde fotoğraf çekmek için herhangi bir fotoğraf ekipmanı veya cep telefonlarının fotoğraf çekme özelliğini kullanmamalıdır.


Dolandırıcılık ve Hırsızlık

Graco veya çalışanları, tedarikçileri veya müşterileri de dahil olmak üzere sahtekarlık, herhangi bir mülkün zimmete geçirilmesi, kötüye kullanılması veya çalınmasıyla ilgili alınacak herhangi bir eylem, eylemin cezai bir işlemle sonuçlanıp sonuçlanmayacağına bakılmaksızın açıkça yasaktır.


Gizlilik ve Kişisel Veriler

Çalışanlarımızın, distribütörlerimizin, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, yatırımcılarımızın, hissedarlarımızın ve acentelerimizin gizliliğini korumak ve saygı göstermek, küresel başarımızın devamı için oldukça önemlidir. Veri gizliliği, kişisel verilerin korunmasıyla ilgilidir. Kişisel veriler, geniş tanımıyla, istihdam bilgileri, tıbbi ve finansal veriler gibi bir kişiyi tanımlayan veya tanımlayabilecek bilgi veya veri olarak tanımlanır. Kişisel verilere erişim, yalnızca uygun yetkiye sahip ve bu bilgilere yönelik bir iş gereksinimi bulunan şirket personeliyle sınırlıdır.

Çoğu ülkede kişisel verilerin toplanmasını ve kullanımını düzenleyen yasalar bulunmaktadır. Bu yasalar kapsam, koruma düzeyi ve uygulama açısından farklılık gösterir. Bu yasalarla ilgili sorularınız varsa lütfen Hukuk Departmanı ile irtibata geçin. Graco kendini dünya çapında yürürlükte olan yasalara uymaya adamıştır ve tüm çalışanlar geçerli veri gizliliği gerekliliklerine uymakla yükümlüdür.

Hükümet ve Toplum Sorumluluğu

Çevre Yasaları

İlkemiz, işimizi doğal kaynakları ve çevreyi koruyacak şekilde yönetmeye çalışmaktır. Dünya çapındaki tüm lokasyonlarda Graco ve çalışanları, tüm faaliyetlerinde şunları yapacaktır:

 • Yürürlükteki tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uymak veya gereklilikleri aşmak;
 • Tüm faaliyetlerinde, kabul edilen çevre uygulamalarını benimsemek ve
 • Çevre uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek, kirliliği önlemek ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini azaltmak.

Graco yönetimi, kaynak tahsisi yapacak ve bu politikanın uygulanmasını sağlamak için çevresel hedef ve hedeflerin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere süreç ve prosedürleri benimseyecektir.

Tehlikeli maddelerin döküldüğünü veya bırakıldığını biliyorsanız veya bundan şüpheleniyorsanız ya da herhangi bir Graco tesisindeki diğer mevcut veya potansiyel çevre sorunlarının farkındaysanız, durumu derhal yöneticinize veya Graco Çevre Uzmanına bildirmelisiniz.

Graco, doğru ve gerçek bilgileri veya gerekli olabilecek periyodik raporları, çevre lisansı veya izniyle ilgili bir başvuruyla bağlantılı olarak devletin lisans kurumları veya izin kuruluşlarına sağlayacaktır.

 

Uluslararası İş Yapma

Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu

Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu ve diğer Amerika Birleşik Devletleri yasaları Graco’nun, çalışanlarının ve acentelerinin dünya çapındaki bir yabancı (ABD üyesi olmayan) hükümet yetkilisine, yabancı bir siyasi partiye veya siyasi bir göreve aday herhangi bir yabancı kişiye iş almak, işi tutmak veya yönetmek amacıyla herhangi bir ödeme teklif etmesini, ödeme yapmasını veya değerli bir şey vermesini yasaklar. Graco'nun politikası bu yasalara kesinlikle uymaktır.

Bu kanun, bazı nadir istisnalara izin verir. Bu nadir istisnalar, Graco'nun (herhangi bir yan kuruluş dahil) mali kayıtlarında doğru ve düzgün bir şekilde muhasebeleştirilmiş olmalıdır. Çalışanlar bu tür ödemeleri yapmadan önce Hukuk Departmanı’ndan tavsiye almalıdır.

ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu, Graco’nun ve ABD dışındaki yan kuruluşlarının da doğru ve eksiksiz mali defter ve kayıtları tutmasını ve iç muhasebe denetimleri yapmasını gerektirir. Hiçbir Graco fonu veya varlığı yasadışı, uygunsuz veya etik olmayan bir amaç için kullanılamaz; hiçbir açıklanmayan, kayıt dışı veya gizli fon veya varlık oluşturulamaz ve hangi amaç için olursa olsun finansal defterlere kesinlikle yanlış kayıt girilemez.

 

İhracat Yönetmelikleri

Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, ürün, hizmet ve teknoloji transferlerinin ulusal güvenlik ve dış politika hedeflerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere tasarlanmış ihracat denetim yasalarına sahiptir. Bu yasalar, ABD’den ihraç edilen herhangi bir öğe ve nerede bulunursa bulunsun, ABD menşeli herhangi bir mal ve teknoloji için geçerlidir. Bu yasalar, ABD’de bulunan herhangi bir kurum veya kuruluş, nerede bulunursa bulunsun herhangi bir ABD vatandaşı ve bir ABD şirketinin herhangi bir yan kuruluşu için geçerlidir. Graco ve iştirakleri (hem ABD merkezli hem de ABD merkezli olmayan), ABD ihracat denetimleri ve bunların Graco faaliyetlerine uygulanabilirliği hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

ABD ayrıca belirli ülkeler, kuruluşlar ve bireylerle yapılacak ticaret, yatırım ve finansal işlemleri de kısıtlar. Tüm uluslararası Graco işlemleri, gerçekleştirilmeden önce düzgün bir şekilde incelenmeli ve lisanslanmalıdır.

Graco ve tüm iştiraklerinin ABD ticaret ambargosuna tabi herhangi bir ülkeye ürün ihraç etmesi veya ABD hükümeti tarafından listelenen herhangi bir tüzel kişiye satış yapması yasaktır.

ABD yasaları, belirli ülkelere Graco veya herhangi bir Graco iştiraki tarafından satılan bazı ürünler için ABD hükümeti tarafından verilecek ihracat lisansları alınmasını gerektirir. Graco, lisans gerektirebilecek ürünler için tüm ürünlerini sürekli olarak gözden geçirecektir ve uygun lisansı almadan ürünleri sevk etmeyecektir.

Bu yasalara uyulmaması, para cezası, hapis cezası, askıya alma veya ABD’den ihracat yapma ayrıcalığının iptali ve şirket ve/veya bireylere karşı olumsuz reklama neden olabilir.

 

Boykot Karşıtı Yasalar

ABD yasalarına göre Graco, İsrail’in birçok Arap ülkeleri tarafından boykotu başta olmak üzere, herhangi bir uluslararası boykota katılma talebi alması halinde bunu ABD hükümetine bildirmek zorundadır. Bu bildirim gerekliliği, ticari işlem tamamlanmasa bile geçerlidir. Graco’nun bu tür bir talebe uyması da yasaktır.

"Talebin" tanımı çok geniştir. Talep sözlü veya yazılı olabilir, doğrudan müşteriden veya dolaylı olarak başka bir belge aracılığıyla gelebilir (örneğin bir kredi mektubu). Sonuç olarak, tüm müşteri belgeleri dikkatle incelenecektir. Böyle bir talep satıcının bilgi sağlamasını, harekete geçmesini veya Arap Birliği’nin İsrail boykotunu destekleyecek veya ilerletecek belirli bir eylemden kaçınmasını isteyebilir.

Graco'nun Hukuk Departmanı periyodik güncellemeler yayınlar ve boykot karşıtı ABD yasalarına uyum konusunda eğitimler düzenler. Özellikle Arap Birliği’nin İsrail’i boykotu ile ilgili olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir beyan veya belge ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, Graco'nun Hukuk Departmanı ile iletişime geçmelisiniz. Talebe, talepte istenen şekilde yanıt vermeyin. Talebi derhal ABD hükümetine bildirecek olan ve uygun yanıtı belirlemek için sizinle birlikte çalışacak olan Hukuk Departmanını arayın.

 

İthalat ve Gümrük

Graco, malların Amerika Birleşik Devletleri’ne veya başka bir ülkeye girişini düzenleyen yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyacaktır. Hiçbir çalışan, sınıflandırma, değerleme, açıklama, dokümantasyon, kayıt tutma ve menşe ülke işaretleri de dahil olmak üzere malların ithalatıyla ilgili herhangi bir gümrük tarife veya görevinden ya da diğer geçerli gerekliliklerden uygunsuz şekilde kaçınmak için herhangi bir eylemde bulunmayacaktır. İthalat ve gümrükle ilgili rehberlik için Hukuk Departmanı ile irtibata geçmenizi öneririz.

 

Hükümet İle İş Yapma

Hediye, Yemek veya Bahşiş Verilmez

Yemek, içecek, seyahat veya konaklama giderleri için ABD Hükümeti çalışanlarına her türlü ödeme çok katı kurallarla yasaklanır. Normal iş nezaketi uygulamaları ticari pazarda hükümet yetkililerini uygunsuz şekilde etkilemek için yapılan bir girişim olarak kabul edilir ve rüşvet, komisyon veya yasadışı bahşiş olarak yorumlanabilir. Bu nedenle, itibari değeri olsa bile, yemek, içecek veya hediye de dahil olmak üzere herhangi bir ABD hükümet çalışanına değerli bir şey vermeyin. Bir Graco çalışanı ile bir devlet memuru bir yemeği paylaştığında, taraflardan her biri yemeğin maliyetini tam ve adil şekilde paylaşarak ödemelidir.

Devlet memurları bu faaliyetleri düzenleyen yönetmeliklerin farkında olmalı ve hediye ve bahşiş tekliflerini reddetmelidir. Bir devlet memurunun böyle bir teklifi kabul etmesi veya kabul etmeye istekli görünmesi bunun yasal veya uygun olduğunu göstermez.

Graco’nun iş yaptığı diğer ülkelerde de hükümet yetkililerine ödeme yapılmasını veya hediye verilmesini yasaklayan benzer yasalar mevcuttur. Dünya genelindeki tüm bu yasalara uyuyoruz.

 

Rüşvet

ABD yasaları uyarınca Graco, herhangi bir çalışanının, ABD hükümetiyle yapılacak sözleşmelerle bağlantılı olarak istenen muameleyi uygunsuz bir şekilde elde etmek veya ödüllendirmek amacıyla herhangi bir para veya değerli başka bir hediye sunmasını, talep etmesini, sağlamasını veya kabul etmesini yasaklar.

Graco’nun hiçbir çalışanı, temsilcisi veya acentası, Graco’ya iş bağlamak veya elinde tutmak için yabancı yetkililer ve siyasiler de dahil olmak üzere herhangi bir kişiye rüşvet vermeyecektir. Graco, herhangi bir şekilde rüşvet veya komisyon teklifinde bulunmayı, talep etmeyi veya almayı özellikle yasaklar. Bu faaliyetler suç teşkil edebilir.

 

Sözleşme Görüşmeleri

Kanun, ABD hükümeti ile sözleşmelerin müzakeresi için müzakere edilen işlemin türüne bağlı olarak değişen bir dizi özel gereksinim belirler. Bu gereksinimler karmaşıktır ve bunların ihlalinde cezalar ağır olabilir. Federal hükümete herhangi bir ürün veya hizmet satmayı düşünüyorsanız, Hukuk Departmanı’nı arayın.

 

Hükümet Soruşturmaları

Muhtemel yasa ihlallerini içeren tüm hükümet soruşturmaları veya görüşmelerinde derhal ve tam olarak işbirliği yapacağız. Çalışanlar, kendilerine sorulan her türlü soruya tam ve doğru cevaplar verecektir. Graco, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının yasal haklarını korumakla da ilgilenir. Bu nedenle, bir devlet müfettişi veya müfettiş olduğunu iddia eden herhangi biri tarafından iletişim kurulan bir çalışan, herhangi bir soruyu yanıtlamadan önce derhal Hukuk Departmanı ile iletişime geçmelidir.

 

Kamu Görevlisi Olarak Görev Yapan Çalışanlar

Çalışanlarımızı iyi vatandaşlar olmaya ve siyasi süreçte aktif bir rol almaya teşvik ediyoruz. Bir Graco çalışanı yerel, eyalet veya federal düzeyde kamu görevine aday olabilir, seçilebilir veya atanabilir. Eğer bir kamu görevlisi olarak hizmet ediyorsanız, Graco çalışanı ve kamu görevlisi rollerinizi ayrı tutmalısınız. Ayrıca, bir süpervizör veya başka bir çalışan, bu çalışanın aday veya kamu görevlisi olarak rolünü etkilemeye çalışmamalıdır.

Tam zamanlı ve yarı zamanlı çalışanlar ve kamu görevlisi olarak görev yaptığı için izinli olanlar:

 • Bir kamu görevlisi olarak yalnızca konunun esaslarına göre kararlar almalıdır;
 • Adaylar veya kamu görevlileri için uygun davranışı düzenleyen yürürlükteki yasalara ve raporlama yönetmeliklerine sıkı sıkıya bağlı kalmalıdır;
 • Çıkar çatışmalarından kaçınmalıdır
 • Bir kamu görevlisi olarak sorumluluklarını yerine getirirken Graco adına konuşmamalı veya onun adına hareket etmemelidir.

 

Siyasi Katkılar

Şirketin İcra Kurulu Başkanı, bir siyasi eylem komitesinin veya siyasi adaylara mali destek sağlama konusunda yasal olarak yetkilendirilmiş başka bir kuruluşun Şirketin ticari çıkarlarını artıracağına karar vermedikçe veya verdiği kapsamda, Graco’nun kaynakları siyasi partileri, siyasi eylem komitelerini veya adayları desteklemek için kullanılamaz. İcra Kurulu Başkanı tarafından (a) mali yıl başına 100.000\$ veya daha fazla olarak önerilen katkı paylarının Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ve (b) 100.000\$’dan az olan katkıların Şirket Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanması gerekir. Şirketin bireysel adaylara doğrudan katkıda bulunmasına izin verilmez. Bireysel çalışanlar kendi partilerini ve adaylarını desteklemeye teşvik edilirler, ancak bunu kendi zamanlarında ve kendi fonları ile yapmalıdırlar. Yapılması planlanan bir katkının herhangi bir şekilde Graco fonları, mülkleri veya hizmetlerini içeriyormuş gibi değerlendirilebilecek olması durumunda Hukuk Departmanı’nı arayın.

 

İş Bilgileri

Aşağıdakiler Graco’nun iş bilgilerinin yeterli şekilde korunmasını ve doğru yönetilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

Tescilli Bilgiler ve Gizlilik

Bilgi, fikir ve fikri mülkiyet, değerli Graco varlıklarıdır. Rekabetçi konum ve stratejiye ilişkin gizli bilgiler kötüye kullanımdan korunmalıdır. Bu tür bilgiler üretim yöntemlerini, müşterilerle ilgili bilgileri, iş stratejisini, ürün maliyetlerini veya marjlarını ve ticari sırları içerir. Bu tür bilgiler yalnızca iş sorumluluklarını yerine getirmek için bu bilgileri bilmesi gerekenlere dağıtılacaktır. Çalışanlar, memurlar ve müdürler bu tür bilgilerin gizliliğini koruyacak ve yalnızca yasal olarak zorunlu kılındığında ifşa edecektir.

 

Raporların ve Muhasebe Kayıtlarının Doğruluğu

Graco yönetimi, finansal sonuçları Graco'nun hissedarlarına, bankalara ve alacaklılara adil ve doğru bir şekilde bildirmekle yükümlüdür. New York Menkul Kıymetler Borsası’nda hisse senedi ticareti yapılan bir şirket olarak Graco, finansal ve ticari raporların biçimini, içeriğini ve güncelliğini düzenleyen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun gerekliliklerine tabidir. Ayrıca, çalışan fayda planlarımızla ilgili olanlar da dahil olmak üzere yerel, eyalet ve federal düzeyde geçerli diğer muhasebe ve raporlama gerekliliklerine de uymamız gerekmektedir.

Graco’nun aşağıdaki konularda makul güvence sağlamak için güçlü ve etkili bir iç denetim sistemi geliştirmesi ve sürdürmesi gerekir:

 • İşlemler uygun şekilde yetkilendirilir ve Graco politikaları ve prosedürlerine göre doğru bir şekilde kaydedilir;
 • Graco varlıkları yeterince korunur;
 • Finansal raporlar ve yönetim raporları güvenilir ve doğrudur ve gerçek iş faaliyetini yansıtır;
 • Faaliyetler geçerli yasal gerekliliklere uygundur
 • İş operasyonları etkili ve verimlidir.

Her çalışanın iç denetim sistemlerine ve süreçlerine uyması ve iç denetimlerimizin sürekli geliştirilmesine katkıda bulunması beklenmektedir.

 

İç ve Dış Denetçilerle İşbirliği

Her Graco çalışanı hem iç denetçilerimiz hem de Graco'nun bağımsız muhasebecileri ile görevlerini yerine getirmeleri konusunda tam işbirliği yapacaktır. İşbirliği, herhangi bir talebe yanıt olarak tam ve eksiksiz bilgi sağlamayı ve denetçilere karşı açık, dürüst ve samimi olmayı içerir.

 

Bilgilerin Açıklanması; Menkul Kıymetler Yasalarına Uyum

Federal, eyalet ve yerel düzeyde tüm menkul kıymetler yasa ve yönetmeliklerine uymak için çalışıyoruz. Federal ve eyalet düzeyindeki menkul kıymetler yasaları Graco'nun iş ve finansal sonuçları ve durumu ile ilgili bazı maddi bilgilerin doğru ve zamanında raporlanmasını gerektirir. Ayrıca, insanların kamuya açık olmayan maddi bilgilere dayanarak menkul kıymet ticareti yapabilmeleri de yasaklanmıştır.

 

Tam ve Doğru Raporlama ve Açıklama

Graco'nun eyalet ve federal düzeydeki menkul kıymetler yasaları uyarınca ve New York Menkul Kıymetler Borsası’nın gerektirdiği ve Graco'nun tüm kamu iletişimleri uyarınca gerekli olan tüm açıklamalar tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır olacak ve yanıltıcı olmayacaktır.

 

Kamuya Açık Olmayan Bilgiler

Graco’yla veya Graco’nun müzakere ya da rekabet ettiği firmalarla ilgili kamuya açık olmayan maddi bilgilerden haberdar olan çalışanlar şunları yapamaz:

 • Graco’nun veya bu tür bir firmanın hisselerini veya diğer menkul kıymetlerini satın almak veya satmak,
 • Bu bilgileri Graco dışındaki herkese bilgi halka açıklanana ve menkul kıymetler piyasaları bunu özümsemek için yeterli bir şansa sahip olana kadar ifşa etmemek.

Yatırımcının menkul kıymet alıp almayacağına karar verirken önemli olarak değerlendirebileceği herhangi bir bilgi maddi bilgi olarak kabul edilir. Maddi bilgilere örnek olarak şunlar verilebilir:

 • Finansal sonuçlar;
 • Finansal tahminler;
 • Temettü değişiklikleri;
 • Olası birleşmeler, satın almalar ve ortak girişimler;
 • Diğer şirket alım ve satımları;
 • Şirketlere yapılan yatırımlar;
 • Önemli sözleşmelerin alınması veya kaybedilmesi
 • Önemli ürün geliştirmeleri, davalarla ilgili önemli gelişmeler, yönetimdeki büyük değişiklikler ve işletme yönelimindeki majör değişiklikler.

İç Bilgi Sahipleri

Graco yöneticileri, memurları ve menkul kıymetler yasalarına göre "içeriden" oldukları kabul edilen bazı diğer çalışanlar, yukarıdaki kısıtlamalara ek olarak, Hukuk Departmanı tarafından periyodik olarak çıkarılan içeriden bilgi sızdırma yönergelerini izlemeli ve İcra Başkan Yardımcısı ve Genel Danışman'a danışmadan Graco hisselerine dair herhangi bir işlem yapmamalıdır.

 

Graco