Jak czyścić urządzenie natryskowe do farb

Czyszczenie urządzenia natryskowego firmy Graco jest ważnym krokiem w utrzymaniu jego maksymalnej wydajności i sprawności. 

OBEJRZYJ: Czyszczenie (3:14)

 

Procedura usuwania ciśnienia

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia natryskowego zawsze wykonaj procedurę usuwania ciśnienia:

 1. Aktywuj blokadę spustu pistoletu.
 2. Ustaw przełącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji OFF (WYŁ.).
 3. Ustaw pokrętło regulatora ciśnienia na najniższą wartość.
 4. Odwróć dyszę natryskową i odłączyć blokadę spustu pistoletu.
 5. Mocno przyciśnij metalowy element pistoletu do uziemionego metalowego kubła i naciśnij spust pistoletu by spuścić nadmiar ciśnienia.
 6. Aktywuj blokadę spustu pistoletu.
 7. Przekręć zawór zalewowy ustawiając go w położeniu zalewania lub opróżniania.

Wypłukiwanie materiału

 1. Zdemontuj z pistoletu dyszę natryskową wraz z jej osłoną.
 2. Zdemontuj wlot cieczy i wyjmij rurkę spustową z pojemnika na farbę, a następnie wytrzyj nadmiar farby po zewnętrznej stronie.
 3. Umieść wlot cieczy w płynie do przepłukiwania.
 4. Umieść rurkę spustową w kuble na odpady.
 5. Przekręć zawór zalewania ustawiając go w pozycji natryskiwania.
 6. Trzymając pistolet skierowany do wnętrza wiadra z farbą, pociągnij za spust, a następnie ustaw włącznik w pozycji ON (WŁ.).
 7. Zwiększ ciśnienie, nadal naciskając spust pistoletu
 8. Gdy zamiast farby zacznie wypływać płyn wykorzystywany do przepłukiwania, ustaw wyłącznik w pozycji OFF (WYŁ.) i zwolnij spust.

Czyszczenie pompy

 1. Skieruj pistolet do wnętrza wiadra wykorzystywanego do przepłukiwania
 2. Naciśnij spust
 3. Następnie ustaw wyłącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji ON (WŁ.) i uruchom pompę pozwalając jej pracować do momentu, w którym płyn do przepłukiwania stanie się czysty.
 4. Ustaw przełącznik wyłącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji OFF (WYŁ.) i zwolnij spust pistoletu.
 5. Ustaw zawór zalewania w pozycji zalewania.
 6. Ustaw wyłącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji ON (WŁ.). 
 7. Pozwól na cyrkulację płynu do przepłukiwania do momentu, w którym płyn wypływający z rurki spustowej będzie czysty
 8. Wyjmij wlot płynu z wiadra tak, aby znajdował się nad płynem wykorzystywanym do przepłukiwania.
 9. Ustaw wyłącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji OFF (WYŁ.).

Czyszczenie węża i pistoletu

 1. Ustaw zawór zalewania w pozycji natryskiwania.
 2. Ustaw wyłącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji ON (WŁ.). 
 3. Skieruj pistolet do wnętrza wiadra wykorzystywanego do przepłukiwania w celu opróżnienia węża.
 4. Ustaw wyłącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji OFF (WYŁ.).
 5. Zwolnij spust i aktywuj blokadę spustu.
 6. Ustaw pokrętło regulatora ciśnienia na najniższą wartość ciśnienia 
 7. Odłączy zasilanie.
 8. Z pistoletu i urządzenia natryskowego wyjmij filtry.

Czyszczenie filtrów, dysz i osłony

 1. Wyczyść filtry wraz z dyszą i osłoną dyszy wykorzystując do tego celu płyn do przepłukiwania i szczotkę z miękkim włosiem oraz dokonaj kontroli pod kątem wszelkich możliwych uszkodzeń
 2. W przypadku przepłukiwania urządzenia natryskowego z wykorzystaniem wody, przepłucz je ponownie benzyną lakową lub płynem Pump Armor tak, aby powstała warstwa ochronna, zabezpieczająca urządzenie przed zamarznięciem lub korozją.
 3. Wytrzyj urządzenie natryskowe i wąż szmatką nasączoną wodą lub benzyną lakową.

Właściwe czyszczenie urządzenia natryskowego i przechowywanie go w bezpiecznym, suchym miejscu zapewni, że urządzenie natryskowe firmy Graco będzie w pełni gotowe do realizacji kolejnych zadań.

Czy masz pytania dotyczące produktów?

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

+32 89 770 847

Od poniedziałku do piątku
8:30–17:00 CET

Wsparcie ogólne

Wsparcie ogólne

+32 89 770 865

Od poniedziałku do piątku
8:30–17:00 CET

Graco