Jak uruchamiać urządzenie natryskowe do farb

OBEJRZYJ: Procedura uruchamiania (2:53)

 

Usuwanie ciśnienia

Prawidłowa konfiguracja urządzenia natryskowego jest ważnym krokiem na drodze utrzymania jego maksymalnej wydajności i sprawności w perspektywie wielu lat. Przed pierwszym użyciem urządzenia natryskowego lub zawsze, gdy będzie to konieczne, należy zawsze wykonać procedurę usuwania ciśnienia, aby zagwarantować, iż urządzenie natryskowe nie znajduje się pod ciśnieniem.

 1. Aktywuj blokadę spustu pistoletu.
 2. Ustaw przełącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji OFF (WYŁ.).
 3. Ustaw pokrętło regulatora ciśnienia na najniższą wartość.
 4. Odwróć dyszę natryskową i odłączyć blokadę spustu pistoletu.
 5. Mocno przyciśnij metalowy element pistoletu do uziemionego metalowego kubła i naciśnij spust pistoletu by spuścić nadmiar ciśnienia.
 6. Włącz blokadę spustu.
 7. Przekręć zawór zalewowy ustawiając go w pozycji PRIME (ZALEWANIE) lub DRAIN (SPUST).

Zalewanie pompy

Po zakończeniu procedury usuwania ciśnienia, czas na zalanie pompy.

 1. Włącz blokadę spustu.
 2. Zdemontuj z pistoletu dyszę natryskową wraz z jej osłoną.
 3. Umieść wąż pobierający płyn w kuble z farbą, natomiast rurkę spustową w kuble na odpady.
 4. Upewnij się, że zawór zalewania znajduje się w pozycji PRIME (ZALEWANIE) lub DRAIN (SPUST).
 5. Ustaw pokrętło regulatora ciśnienia na najniższą wartość.
 6. Ustaw przełącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji ON (WŁ.).
 7. Zwiększaj ciśnienie aż do momentu uruchomienia silnika. Pozwól farbie swobodnie przepływać przez urządzenie natryskowe aż zacznie swobodnie wypływać z rurki spustowej.
 8. Ustaw przełącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji OFF (WYŁ.).

Zalewanie węża i pistoletu

Właśnie zalałeś swoją pompę płynem. Kolejnym krokiem jest zalanie węża, dzięki czemu pistolet stanie się gotowy do rozpoczęcia natryskiwania.

 1. Przyciśnij pistolet do uziemionego metalowego kubła na odpady, zwolnij blokadę spustu, po czym naciśnij i przytrzymaj spust.
 2. Następnie przekręć zawór zalewania ustawiając go w pozycji SPRAY (NATRYSKIWANIE).
 3. Ustaw przełącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji ON (WŁ.).
 4. Pozostaw pompę włączoną do momentu, aż z pistoletu zacznie wypływać farba. Następnie ustaw wyłącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji OFF (WYŁ.) i zwolnij spust pistoletu.
 5. Przystaw pistolet do kubła z farbą, pociągnij za spust pistoletu, ustaw wyłącznik ON/OFF (WŁ./WYŁ.) w pozycji ON (WŁ.) i pozwól pompie pracować przez około 20 sekund.
 6. Zwolnij spust, aby w urządzeniu natryskowym wytworzyło się ciśnienie.
 7. Włącz blokadę spustu.
 8. Przykręć do pistoletu zespół dyszy natryskowej i dokręć.

Sprawdzanie wzoru natryskiwania

W celu przetestowania wzoru natryskiwania zalecamy wykorzystanie powierzchni próbnej. Wzory testowe należy nanosić na kawałki kartonu lub innych materiałów odpadowych. Aby przetestować wzór natryskiwania, wykonaj następujące kroki…

 1. Przekręć pokrętło regulacji ciśnienia do pozycji środkowej.
 2. Trzymając pistolet w odległości 30 cm od powierzchni, odłącz blokadę spustu i zacznij natryskiwać wzór testowy.
 3. Jeśli uzyskany wzór ma grube krawędzie, często nazywane smugami, w takim przypadku należy kontynuować natryskiwanie wzorów testowych jednocześnie zwiększając ciśnienie do momentu, w którym krawędzie zaczną się płynnie komponować z pozostałą częścią wzoru. 

Po wykonaniu tych czynności będziesz w pełni przygotowany do rozpoczęcia natryskiwania. Podczas natryskiwania należy pamiętać o przestrzeganiu poniższych kroków, jak również zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, najlepszych technik natryskiwania oraz czyszczenia.

Czy masz pytania dotyczące produktów?

Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

+32 89 770 847

Od poniedziałku do piątku
8:30–17:00 CET

Wsparcie ogólne

Wsparcie ogólne

+32 89 770 865

Od poniedziałku do piątku
8:30–17:00 CET

Graco