Skapa en grov yta på granit med EcoQuip

Den befintliga trottoarkanten på Denman Street, London, Storbritannien, orsakade skador på en rad högklassiga fordon inklusive Bentleys, Rolls-Roycer och Jaguarer som ofta körde in mot trottoaren för att släppa av hotellkunder. Man var tvungen att modifiera trottoarkanten för att förhindra ytterligare skada och dessutom lades en cykelbana till. Modifieringen av trottoarkanter av granit är emellertid en tidskrävande och dyr process som vanligtvis innebär avstängning av vägar och alstring av en stor mängd avfall för att skapa den önskade effekten.
 

Det tar ett par timmar att behandla ytan på 40 linjära meter

En ny patenterad teknik kallad D-Curb har utvecklats av D-Drill och innebär att stenarna skärs på plats, vilket eliminerar behovet av dyra byten av trottoarkontakter, avstängningar av vägar och avfallshantering. Nackdelen med att skära av stenar är snittytans utseende. När det gäller granit tenderar ytan att vara slät och sticker ut jämfört med befintliga ytor som är åldrade och slitna. För att cykelvägen ska nå sin fulla potential, användes EcoQuip för att man skulle skapa en grov yta på graniten som såg likadan ut som för de befintliga kantstenarna. Till skillnad från andra tekniker, till exempel UHP eller torrblästring, innebär bristen på avfall som genereras av EcoQuip att gatan förblir öppen med bara ett skyddande hölje runt arbetsområdet. Det tog ett par timmar att bearbeta ytan på 40 linjära meter. Det traditionella sättet att omprofilera sten är att använda nålpistoler. Det skulle ha tagit flera dagar att täcka den önskade distansen. EcoQuip är en fristående enhet som är kopplad till en kompressor med lämplig storlek, vilket gör att den lätt kan flyttas till en arbetsplats.
 

Identisk finish och struktur

D-Curb-maskinen gav inte bara den önskade effekten, D-Drill introducerade även EcoQuip Vapor Abrasive blästring, för att skapa en identisk finish och struktur i linje med resten av gatan. Enligt D-Drill är ”en variation i tryck och mediatyp viktig för att säkerställa att rätt profil återförs på skärytan”. Tvättning gör det möjligt att rengöra den färdiga ytan, men ger användaren också möjlighet att jämföra den färdiga ytan med den befintliga ytan. Jämfört med andra tekniker genererar EcoQuip mindre skräp och tidsbesparingarna för jobbet är avsevärda.”

Skapa en grov yta på granit med EcoQuip

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco