Underhåll till havs med EcoQuip2

Underhåll av installationer ute till havs är enkelt, säkert och effektivt med våtblästring

Det är svårt att sköta underhållet på oljeplattformar och liknande installationer.

Väderförhållandena kan vara tuffa och de tekniska installationerna kan vara svåra att nå. Detta är skäl nog att använda en effektiv och säker blästringsmetod.

Inte bara miljöförhållanden utan hälso- och säkerhetsregler påverkar underhållsåtgärder på oljeplattformar. De speciella förhållanden för offshoreinstallationer omges av hårda regler och ställer stränga krav för rengörning, underhåll och renoveringsmetoder. Våtblästring är det snabbaste, säkraste och effektivaste sättet att rengöra offshoreriggar och plattformar. Vi förklarar varför i den här artikeln.
 

Upprätthåll produktiviteten

Våtblästring använder vatten för att kapsla in och jorda blästermediet och beläggningspartiklarna. Tekniken reducerar dammbildningen med 95 % jämfört med traditionell torrblästring och gör uppsamling enkel eller till och med onödig. Genom att intilliggande områden inte påverkas kan arbetare fortsätta sitt arbete utan störningar. Våtblästring medför alltså inga stilleståndstider och stimulerar produktiviten.

Våtblästring avlägsnar inte bara smuts och föroreningar utan även de segaste beläggningarna snabbare än vid torrblästring och utan hindrande damm.
 

Hälsorisker vid torrblästring

Torrblästring medför viktiga risker för operatörer i form av kristallinskt kisel. Inandning av kisel kan orsaka olika hälsoproblem som lungcancer. För att skydda arbetare från dessa har OSHA (Occupational Safety and Health Administration) och andra hälsoskyddsmyndigheter tagit fram regelverk som begränsar operatörernas exponering för detta farliga material.

Hur våtblästring uppfyller OSHA:s regler

Nedan finns de viktigaste OSHA-reglerna:
·       Användning av personlig skyddsutrustning  (PSU), bland annat ansiktsmask, handskar, hörselskydd och blästringsdräkt.
·       Användning av mindre giftigt blästermaterial.
·       Använd blästermedel som sprutas tillsammans med vatten för att minska dammbildningen.

Vid våtblästring fuktas blästermediet innan det träffar ytan och därmed minskas dammbildningen. De flesta våtblästringsenheter kan användas med många olika blästermedia, bland annat ogiftiga.
 

Våtblästring i explosiva miljöer (ATEX)

Oljeborrplattformar innebär ökade explosionsrisker som kräver utrustning och skyddssystem som uppfyller det europeiska ATEX-direktivet. Detta påverkar vilka blästringsmetoder som får användas på offshore-installationer.

Gracos våtblästringssystem EcoQuip uppfyller ATEX-standarderna EN13463-1 och EN13463-5, vilket gör det godkänt endast för användning i utrymmen klassade i zon 1 och zon 2.

Våtblästring anses vara ej gnistbildande. Tester visar dock att gnistor genererade vid blästring inte är antändande då de har låg värmeenergi och kyls av omgivande vatten. Blästerflödet sprider och späder ut eventuella lättantändliga ångor i området där gnistor uppstår vilket minskar gnistbildningsrisken ännu mer.

Läs vanliga frågor om Gracos EcoQuip ATEX-certifiering här: https://graco.custhelp.com/ci/fattach/get/68420/0/filename/EcoQuip+ATEX+FAQ.pdf

Slutsats

Med våtblästring kan offshore-underhåll utföras snabbt och effektivt utan stilleståndstider. Dina arbetar kan arbeta säkert och enligt OSHA-regler.

Till skillnad från torrblästring genererar processen inga gnistor, statisk elektricitet och stora dammoln. Det gör det säkert att användas i explosiva omgivningar som på oljeborrplattformar och offshore-installationer utan skyddsinklädnad och utan att störa andra arbeten.

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco