Upptäcka och identifiera defekter i stål under förbehandling av yta

Beläggningar krymper när de härdas, vilket leder tilltunnare skikttjocklek över vassa kanter och svetsfogar, vilket är en vanlig orsak till att beläggningar inte fungerar som de ska.

Att reparera defekter ingår normalt inte i arbetsbeskrivningen för en blästrare, men när du har ansvar för att förbereda ytan är det mycket viktigt att beläggningen kan fästa ordentligt, och ytdefekter kan förhindra detta. Blästraren är den enda personen på ett jobb som tittar på varje centimeter av stålytan, vilket gör att du är sista försvaret för att hitta defekter.

Att hitta och rapportera defekter är inte bara viktigt, det uppskattas också. Genom att erbjuda denna tilläggstjänst kan du göra ett bra intryck och skilja ut dig från konkurrenterna. Men först måste du veta vad du ska titta efter.

 

Tre typer av defekter på stålytor

ISO 8501-3, “Preparation of Steel Substrates Before Application of Paints and Related Products”, delar in defekter i tre kategorier:

• Fogar

• Kanter

• Stålytor i allmänhet

När du inspekterar stålet ska du i synnerhet vara uppmärksam på svetsfogar, kanter, hål och repor. Använd handskar och för handen över de berörda områdena och leta efter platser där den fastnar för att identifiera ojämnheter. Vissa ojämnheter, till exempel svetsstänk, kan blästras bort. Andra måste fräsas bort.

Om du får i uppgift att slipa bort ojämnheter med elverktyg så att det viktigt att inte lämna ytan med grader och andra ojämnheter. Det är också viktigt att vid slipning av defekter inte slipa bort mer än omgivande material eller slipa på så att hög värme utvecklas - i båda fallen försvagas stålet. Nedfrästa defekter bör dessutom inspekteras efteråt med handsktestet för att säkerställa att inga fler skarpa kanter skapades under fräsningen.

För att veta vilka typer av defekter du ska hålla utkik efter ska vi nu titta på olika kvalitetsgrader av förbehandling.

 

Hålla graden

Det finns tre kvalitetsgrader för stålytor vid hantering av synliga brister enligt ISO 8501-3:

P1 Lätt förberedelse: ingen eller minimal förberedelse måste göras innan färgen appliceras,

P2 Grundlig förberedelse: de flesta brister åtgärdas,

P3 Mycket grundlig förberedelse: ytan har inga betydande synliga brister.

När du bestämmer vilken grad av förberedelse som ska användas, se till att du förbereder ytan enligt specifikationerna, i synnerhet med tanke på att en enda konstruktion kan kräva olika förberedelsegrader – till exempel: P1 på väggen som är vänd inåt och P3 för ytterväggen.

Det är viktigt att alla berörda parter kommer överens om förberedelsegrader och specifika synliga brister innan arbetet börjar, det sparar både tid och arbete.

 

Brister, defekter och förberedelsegrader

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
weld-spatter.jpg

 

 

Svetssprut

Under överföringen av tråd till svets uppstår det en störning i den smälta svetsmassan. Denna störning, som normalt orsakas av att spänningen är för låg eller strömstyrkan är för hög, leder till att tillsatsmaterial samlas på stålytan. 

Förberedelsegrader

P1 - Fri från allt löst svetssprut (a)
P2 - Fri från löst och lätt fäst svetssprut (a+b)
P3 - Ytan måste vara fri från allt svetssprut. (a + b + c)

 

Svetsvåg

 

 

Svetsvåg

Ytsvängningar solidifieras som en våg längs hela svetspärlan. 

Förberedelsegrader

P1 - Ingen förberedelse
P2 - Ytan ska behandlas för att avlägsna oregelbundna och vassa delar
P3 - Ytan ska vara helt behandlad, dvs. jämn

Svetsslagg

 

 

Svetsslagg

Deoxideringsprocessen mellan flussbeläggning, luft och yta; resultatet av denna process visar sig som rester på och runt svetspärlan. 

Förberedelsegrader

P1 - Ytan ska vara fri från svetsslagg
P2 - Ytan ska vara fri från svetsslagg
P3 - Ytan ska vara fri från svetsslagg

undercut.jpg

 

 

Smältdike

Ett svetsfel; ett spår eller en krater nära änden av svetspärla resulterar i en svag fog som lätt kan spricka. 

Förberedelsegrader

P1 - Ingen förberedelse
P2 - Ytan ska vara fri från vassa eller djupa smältdiken
P3 - Ytan ska vara fri från vassa eller djupa smältdiken

weld-porosity.jpg

 

 

Svetsporositet

Svetsporositet är en vanlig svetsdefekt. När lågan appliceras på behandlad metall frigörs gaser som absorberas av den smälta metallen. När metallen svalnar frigörs gaserna från metallen och bildar porer. 

Förberedelsegrader

1 - Synlig

2 - Osynlig (kan öppnas efter rengöring vid blästring)

P1 - Ingen förberedelse

P2 - Ytporerna ska vara tillräckligt öppna för att färg ska kunna tränga in

P3 - Ytan ska vara fri från synliga porer

weld-end-crater.jpg

 

 

Krater vid svetsslut

Felaktig svetsteknik; denna defekt sker när bågen har brutits och resulterar i en krater. 

Förberedelsegrader

P1 - Ingen förberedelse

P2 - Kratrar vid svetsslut ska vara fria från vassa kanter

P3 - Ytan ska vara fri från synliga kratrar vid avslutningen

rolled-edges.jpg

 

 

Rullade kanter

När en kant har bildats för övergång från en yta till en annan på ett gradvis krökt sätt. 

Förberedelsegrader

P1 - Ingen förberedelse

P2 - Ingen förberedelse

P3 - Kanter ska vara rundade med en radie på inte mindre än 2 mm

Stansa kanter i stål

 

 

Kanter: Stans, skjuvning, såg, borr

Kantövergångar under tillverkning med verktyg för stansning, skjuvning, sågning eller borrning. 

Förberedelsegrader

P1 - Ingen del av kanten ska vara vass; kanten ska vara fri från sprickor

P2 - Ingen del av kanten ska vara vass; kanten ska vara fri från sprickor

P3 - Kanter ska vara rundade med en radie på inte mindre än 2 mm

Termiskt skurna ytor

 

 

Termiskt skurna ytor

När plasma, syrebränsle eller annan termisk process används för att skära stål. 

Förberedelsegrader

P1 - Ytan ska vara fri från slagg och lösa flisor

P2 - Ingen del av kanten ska vara oregelbunden

P3 - Skärning ska avlägsnas och kanterna ska vara rundade

pits-craters.jpg

 

 

Gropar och kratrar

När korrosion av en mycket lokaliserad typ leder till små perforeringar i stålytan.

Förberedelsegrader

P1 - Gropar och kratrar ska vara tillräckligt öppna för att färg ska kunna tränga in

P2 - Gropar och kratrar ska vara tillräckligt öppna för att färg ska kunna tränga in

P3 - Ytan ska vara fri från gropar och kratrar

Valshud på stål

 

 

Strimlor/band

Ett korrosionslager i stål som leder till att den korroderade ytan lossnar och en flagig textur bildas. 

Förberedelsegrader

P1 - Ytan ska vara fri från lossat material

P2 - Ytan ska vara fri från synliga flagor

P3 - Ytan ska vara fri från synliga flagor

Valshud

 

 

Överskjutande delar

En tillverkningsdefekt som skär in i ytan och orsakar en tunn utstickande del. 

Förberedelsegrader

P1 - Ytan ska vara fri från lossat material
P2 - Ytan ska vara fri från synliga utskjutande delar
P3 - Ytan ska vara fri från synliga utskjutande delar

rolled-in-matter.jpg

 

 

Inbäddat externt material

En defekt som sker under tillverkningsprocessen när främmande material fastnar under en mekanisk vals och inbäddas i stålytan. 

Förberedelsegrader

P1 - Ytan ska vara fri från inbäddat externt material

P2 - Ytan ska vara fri från inbäddat externt material

P3 - Ytan ska vara fri från inbäddat externt material

grooves-gouges.jpg

 

 

Fåror och urgröpningar

En ojämn urholkning eller öppning på en stålyta, normalt orsakad av felaktig hantering. 

Förberedelsegrader

P1 - Ingen förberedelse

P2 - Radien av fåror och urgröpningar ska inte vara mindre än 2 mm

P3 - Ytan ska vara fri från fåror och radien på urgröpningar ska vara större än 

indentations-rollmarks.jpg

 

 

Fördjupningar och valsmärken

En djup fåra eller nedsänkning i stålytan som normalt orsakas av mekanisk manipulering.

Förberedelsegrader

P1 - Ingen förberedelse

P2 - Fördjupningar och valsmärken ska vara jämna

P3 - Ytan ska vara fri från fördjupningar och valsmärken

Sammanfattning

Ytdefekter ska identifieras under inspektionen, och en plan för att avlägsna dem ska diskuteras innan jobbet påbörjas. Men om du stöter på ytdefekter som ser problematiska ut under blästring ska du rapportera defekterna till projektledare innan du vidtar några åtgärder.

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco