Prace konserwacyjne na morzu za pomocą EcoQuip2

Obróbka strumieniowo ścierna na mokro umożliwia łatwą, bezpieczną i wydajną konserwację instalacji morskich.

Prace konserwacyjne prowadzone na platformach wiertniczych lub podobnych instalacjach nie należą do łatwych zadań.

Warunki atmosferyczne bywają trudne, podobnie jak dostęp do niektórych konstrukcji technicznych. Tym bardziej więc należy zadbać o skuteczną i bezpieczną metodę obróbki strumieniowo-ściernej.

W przypadku prac serwisowych prowadzonych na platformach wiertniczych na względzie należy mieć nie tylko warunki środowiskowe, ale również przepisy BHP. Specyficzne konfiguracje instalacji morskich wymuszają stosowanie się do surowych zasad oraz wymagań z zakresu czyszczenia, konserwacji i remontów. Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro stała się najszybszym, najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem czyszczenia szybów i platform wiertniczych znajdujących się na morzach. W tym artykule wyjaśniamy dlaczego.
 

Utrzymanie wydajności pracy

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro wykorzystuje wodę, której zadaniem jest otaczanie cząstek ścierniwa i powłok. W porównaniu z tradycyjną obróbką strumieniowo-ścierną na sucho technika ta zmniejsza produkcję pyłu nawet o 95%, co wręcz nieprawdopodobnie ułatwia stosowanie osłon lub nawet eliminuje potrzebę ich stosowania. Ze względu na fakt, że metoda ta nie wpływa na otoczenie, pracownicy znajdujący się w pobliżu mogą bez przeszkód wykonywać swoje zadania. Dzięki temu obróbka strumieniowo-ścierna na mokro nie powoduje przestojów i stymuluje wydajność.

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro usuwa nie tylko brud i zanieczyszczenia, ale również najtwardsze powłoki znacznie szybciej niż obróbka strumieniowo-ścierna na sucho, eliminując dodatkowo utrudnienia w postaci generowanego pyłu.
 

Zagrożenia dla zdrowia związane z obróbką strumieniowo-ścierną na sucho

Obróbka strumieniowo-ścierna na sucho wiąże się z poważnym zagrożeniem dla operatorów ze względu na narażenie na kontakt z krzemionką krystaliczną. Wdychanie tego rodzaju krzemionek może prowadzić do rozwinięcia się zróżnicowanych problemów zdrowotnych, chociażby takich jak rak płuc. Aby zapewnić pracownikom ochronę przed tego rodzaju zagrożeniami, OSHA (Administracja bezpieczeństwa i higieny pracy) opracowała przepisy ograniczające narażenie operatorów na kontakt z tym niebezpiecznym materiałem.

W jaki sposób zapewniono zgodność obróbki strumieniowo-ściernej na mokro z przepisami OSHA

Oto najważniejsze zasady OSHA:
·       Niezbędne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej (PPE), takich jak sprzęt chroniący drogi oddechowe, rękawice, ochronniki słuchu i kombinezony przeznaczone do obróbki strumieniowo-ściernej.
·       Należy stosować materiały do obróbki strumieniowo-ściernej o mniejszej toksyczności.
·       Podczas wykorzystywania ścierniw należy stosować wodę ograniczającą ilości generowanego pyłu.

W przypadku obróbki strumieniowo-ściernej na mokro, zanim ścierniwo zetknie się z powierzchnią zostaje nawilżone, co powoduje zmniejszenie pylenia. Większość urządzeń przeznaczonych do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro zapewnia możliwość korzystania z wielu różnych rodzajów materiałów ściernych, w tym także ze ścierniw nietoksycznych.
 

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro w środowisku wybuchowym (ATEX)

W związku z faktem, iż platformy wiertnicze charakteryzują się zwiększonym ryzykiem wybuchu, wymagają stosowania sprzętu oraz systemów ochronnych zgodnych z europejską dyrektywą ATEX. Wpływa to również na metody obróbki strumieniowo-ściernej, które można stosować w przypadku prac na instalacjach morskich.

System EcoQuip firmy Graco przeznaczony do obróbki strumieniowo-ściernej na mokro zapewnia zgodność z normami ATEX EN13463-1 i EN13463-5, w związku z czym może być stosowany wyłącznie w strefie 1 i 2.

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro nie jest klasyfikowana jako obróbka nie powodująca tworzenia iskier. Niemniej jednak przeprowadzone testy wykazały, że iskry powstające w procesie obróbki strumieniowo-ściernej na mokro nie stanowią źródła zapłonu ze względu na niską energię cieplną oraz chłodzenie wynikające z przechwytywania ich przez wodę. Strumień powietrza powoduje rozproszenie i rozrzedzenie wszystkich oparów palnych znajdujących się w obrębie danego obszaru, w którym pojawiają się iskry, co dodatkowo zmniejsza ryzyko zapłonu.

Najczęściej zadawane pytania o certyfikację ATEX dotyczącą EcoQuip2 firmy Graco znajdziesz tutaj: https://graco.custhelp.com/ci/fattach/get/68420/0/filename/EcoQuip+ATEX+FAQ.pdf

Wnioski

Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro umożliwia szybkie i sprawne wykonywanie prac konserwacyjnych na morzu, bez zbędnych przestojów. Zapewnia Twoim pracownikom bezpieczeństwo oraz gwarantuje zgodność z przepisami OSHA.

W przeciwieństwie do obróbki strumieniowo-ściernej na sucho, sam proces nie powoduje powstawania iskier mogących powodować zapłon, nie generuje elektryczności statycznej ani dużych chmur pyłu. Dzięki temu zapewnia możliwość bezpiecznego stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem, takich jak platformy wiertnicze i instalacje morskie, bez stwarzania ograniczeń i utrudnień dla innych operacji.

Skontaktuj się z ekspertem ds. obróbki strumieniowo-ściernej

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco