Graco - konfliktmineraler

Graco Inc. och dess dotterbolag (”Graco”) har åtagit sig att bedriva verksamhet på ett rättvist och etiskt sätt, med respekt för mänskliga rättigheter och i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. Vi är fast beslutna att följa SEC:s regel om konfliktmineraler och ansvarsfull anskaffning av mineraler genom vår globala leveranskedja. Vi samarbetar aktivt och ihärdigt med våra globala partner i försörjningskedjan för att fastställa ursprunget till eventuella konfliktmineraler som de kan leverera till oss, och vi kommer att fortsätta att arbeta med dem mot målet att ge större insyn i försörjningskedjan och ansvarsfulla inköp.

Gracos rapporteringsmall för konfliktmineraler

För att ladda ner Excel-fil, högerklicka på länken och välj ”Spara länk som ...”

Graco