Graco Foundation

Engagerade i samhällen där vi arbetar

Vårt mål är att hjälpa organisationer att utveckla sina förmågor att tillgodose samhällenas behov genom bidrag inriktade på kapitalprojekt, specifika program och teknikbehov. Vi prioriterar organisationer som har dokumenterade erfarenheter av att hjälpa människor att bli självförsörjande och mer produktiva. Vi lägger stor vikt vid våra utbildningsprogram, särskilt STEM-program (naturvetenskap, teknik, ingenjörsteknik och matematik), personalprogram som främjar arbetskraftsutveckling, och ungdomsutvecklingsprogram. Vi gillar särskilt att nå ut till samhällen i närheten av våra anläggningar i USA.

År 2019 nådde Graco Foundations bidrag 4 337 933 USD.

Gracos stipendieprogram

När dagens studenter träder in i arbetslivet står de inför nya utmaningar och möjligheter som aldrig tidigare varit tänkbara. På Graco uppmärksammar vi dessa studenters bidrag och den viktiga roll som utbildning spelar i deras utveckling. Gracos stipendieprogram ger oss möjligheten att investera i utbildning av anställdas barn världen över. Stipendiestödet år 2019 var 113 930 USD.

Kontakta oss

Adress

Adress

Graco Foundation
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441, USA

Graco