Meddelande om lika anställningsmöjligheter

Graco Inc. är en arbetsgivare som lägger stor vikt vid jämställdhet.  Vår policy är att ge lika anställningsmöjligheter och att behandla sökande och anställda i alla interaktioner med företaget utan hänsyn till ras, färg, tro, religion, nationellt ursprung, härkomst, kön, civilstånd, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, militärstatus, veteranstatus, graviditet eller någon annan grund som skyddas av federal, statlig eller lokal lag.  Beslut om rekrytering, urval, utveckling och befordran av medarbetare baseras på meriter, kvalifikationer, uppvisad skicklighet och prestationer.

Sök efter lediga tjänster

Gracos globala högkvarter ligger i Minnesota i USA. Vårt regionala huvudkontor ligger i Maasmechelen i Belgien, Shanghai i Kina och Montevideo i Uruguay, utöver andra lediga tjänster hos globala kontor och inom försäljning.

Graco