Medlemskap

Som ett ledande industriföretag är Graco involverad i viktiga branschorganisationer och arbetsgrupper. Detta gör det möjligt för Graco att vara uppmärksam på de viktigaste marknadsaktörerna, att upptäcka nya marknadstrender, att delta i viktiga marknadsdiskussioner och att delta i de globala ansträngningarna att skydda planeten.

FEICA (Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs), förening för den europeiska adhesiv- och tätningsmedelsbranschen och dess nationella branschorganisationer företräder och försvarar denna mycket innovativa industris intressen. FEICA grundades i Rom 1972 med en belgisk president och ett sekretariat som tillhandahålls av den tyska adhesivföreningen med kontor i Düsseldorf. Från början har FEICA strävat efter att företräda tillverkare i hela Europa. Föreningen har fortsatt att utvecklas, tack vare bidrag från sina nationella föreningar, direkta företagsmedlemmar och anslutna företagsmedlemmar. FEICA, som har sitt säte i Bryssel sedan januari 2007, strävar efter att utveckla kommunikationen med berörda parter, stärka nätverket mellan sina medlemmar, stärka sin roll som en auktoritativ och pålitlig röst för industrin inom Europeiska gemenskapen och främja medlemmarnas välfärd inom ramen för EU-lagstiftningen genom att informera dem om den lagstiftningsutveckling som påverkar branschen. För mer information, besök

www.feica.com
 

 Polyurea Development Association Europe (PDA Europe) är den officiella branschorganisationen för den europeiska polyureaindustrin. PDA Europe är registrerad som en officiell, internationell ideell förening enligt belgisk lag och främjar högsta möjliga standard för polyurea. Ledande experter från hela Europas kemiska industri utgör medlemsbasen i PDA Europe och ger expertråd om produktkvalitet. Föreningen erbjuder också information om bästa praxis på områden som rör miljöhänsyn och säkerhet och tillhandahåller ett etablerat nätverksforum för nyckelaktörer inom industrin för att diskutera framtiden för polyureamarknaden. PDA Europa har nära kopplingar till den amerikanska PDA som bildades 1999. För mer information, besök

www.pda-europe.org
 

 ANPE (Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido), den nationella sammanslutningen för styvt polyuretanskum, grundades för att främja den kvalitativa utvecklingen av produkter av styvt polyuretanskum, för att delta i standardiseringen av italiensk och europeisk teknisk verksamhet, för att företräda de italienska industrierna inom sektorn på nationell och europeisk nivå, och även för att aktivt samarbeta med den europeiska sammanslutningen för tillverkare av styvt polyuretanskum (PU EUROPE). ANPE samlar också in och tillhandahåller information av teknisk karaktär om tillämpningen av de produkter som representeras i föreningen, för att främja offentliggörandet av översikten Poliuretano, som skickas kostnadsfritt till formgivare, tekniska kontor, termotekniska kontor, montörer, byggnadsföretag och återförsäljare. För mer information besök webbplatsen

www.poliuretano.it

Graco