Gracos historia

Följ Gracos historia sedan företaget grundades av bröderna Gray 1926 och fram till i dag. Från ett lokalt familjeföretag till ett globalt företag med 3 500 anställda.

History-1920-13054.jpg

GRUNDADES 1926 – UNDER ”DET GLADA TJUGOTALET”

Bröderna Russell och Leil Gray bildade Gray Company i april 1926, under ”det glada tjugotalet”. Bröderna Gray lanserade företaget för att tillverka och marknadsföra en luftdriven och bärbar smörjmaskin som Russell uppfann när han arbetade som parkeringsvakt. Han kom på sin stora idé när han i kyliga Minneapolis fumlade med en manuell smörjpistol som förvandlade fett till tjockt slam. Bröderna Gray hade en uppstartsfirma och vi började verksamheten på 120 South Tenth Street i Minneapolis.

Men in front of Graco building

1930-talet

UTVECKLING AV SMÖRJNINGSUTRUSTNING

I början av 1930-talet befann sig Gray Company mitt i en av de mest tumultartade perioderna i amerikansk historia – den stora depressionen. Under dessa omständigheter skapade vi en marknadsnisch som gjorde att vi fortsatte att växa. Den ökande efterfrågan på smörjningsutrustning drev bröderna att utveckla större och mer specialiserade smörjdon. De lastade in den nya utrustningen i en demonstrationstrailer och gav sig ut på en turné runtom i USA, vilket ökade försäljningen och utökade distributionen. Plötsligt blev vi branchledande inom smörjningsutrustning.

history-1940-13035.jpg

1940-talet

AVDELNINGEN FÖR INDUSTRIELL UTRUSTNING SKAPADES

Under andra världskriget, på fyrtiotalet, ombildade Gray Company vår produktionskapacitet för att hjälpa till i kriget. Vi utvecklade den berömda Convoy Luber, som visade sig vara ovärderlig för att hålla allierade lastbilar, jeepar, tankar och flygplan smorda över hela Europa och i Stilla havet. Faktum är att Gray Company fick två av de eftertraktade Army och Navy ”E”-utmärkelserna för effektivitet i krigsproduktion. När vi återgick till civil verksamhet 1945 expanderade vi företaget när vi bildade avdelningen för industriell utrustning. När den nya avdelningen lades till sattes företaget Gray på en kurs som skulle leda oss långt bortom våra rötter som tillverkare för en nischmarknad. 

1950-talet

DEN FÖRSTA AIRLESS-SPRUTPISTOLEN

När konsumtionssamhället drev den amerikanska ekonomin på 1950-talet tog Gray tillfället att konstruera utrustning för vätskehantering och ytbehandling för konsumtionsvaruföretag. Samtidigt som vår kärnverksamhet fortsatte att blomstra introducerade vi den första airless-färgsprutan 1958, en utveckling som gjorde Gray Company till marknadsledande inom färgsprutningsindustrin. På jakt efter nya fastigheter för att inhysa den expanderande verksamheten köpte vi Hanna-fastigheterna längs Mississippifloden 1954, som senare blev huvudkontor.

man på flygplansvinge

1960-talet

EXPANSION PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

Under ett årtionde med snabba förändringar och omvälvningar – ofta kallade ”New Frontier” – var 1960-talet också en tid i förändring för Gray då vi genomgick en stadig tillväxt på den globala marknaden Företaget agerade snabbt för att skapa en infrastruktur för att hantera den globala tillväxten och bildade 1960 den första exportavdelningen, följt av den första internationella försäljningsavdelningen med dotterbolag i Europa, Asien, Sydamerika och Kanada.

Vid 1960-talets slut bytte vi namn till Graco Inc. och börsnoterade företaget. Det skedde också förändringar i företagsledningen då David A. Koch blev VD efter Harry Murphys pensionering 1962.

man som använder en Lubemaster-modul
Gracos teknikcentrum

1970-talet

DUBBLAD FÖRSÄLJNING OCH ETT STRATEGISKT FÖRVÄRV

Graco nådde 50 miljoner dollar i försäljning 1971, bara fem år innan vi firade vårt 50-årsjubileum. I slutet av decenniet hade försäljningen fördubblats till 100 miljoner dollar. Denna tillväxt uppnåddes genom att befästa vår position på befintliga marknader och gå in på nya. Vi förvärvade Chicago-baserade H.G. Fischer & Co., som lade till en elektrostatisk färgsprutpistol till vår produktpalett. Det stärkte vår position betydligt på marknaderna för industriell och fordonsbaserad ytbehandling. Graco godkände också en aktiesplit 1973, vår allra första. Under årens lopp har vi utfört ytterligare 11 aktiesplit!

Linjemålad metrodom 1980

1980-talet

SLÅ ETT NYTT PRODUKTREKORD

Under 1980-talet utvecklade Graco fler produkter än någonsin. Vi omorganiserade oss till operativa avdelningar för att kunna fokusera mer effektivt på större marknader. Dagens avdelning för industriell utrustning, avdelningen för entrepradutrustning och avdelningen för smörjutrustning har utvecklats ur denna struktur. 1983 introducerade vi fler framgångsrika nya produkter än något annat år, särskilt inom tätnings- och limtillämpningar i takt med att elektronikmarknaden växte. Halvvägs genom årtiondet noterade vi vår stamaktie på New York-börsen under handelssymbolen "GGG."

1990-talet

TEKNISK INNOVATION

Under informationseran på 1990-talet utnyttjade Graco den framväxande tekniken genom att införliva toppmodern elektronik i våra sprutor och ge tillverkare möjlighet att programmera funktioner i proportioneringsutrustningen, vilket gjorde det lättare att byta material och övervakningen blev enklare. 1990-talet gav också våra innovativa LineLazer™ -linjemålare för beläggningar. Tillväxten det årtiondet resulterade i utbyggnaden av vårt teknikcentrum Russell Gray för att påskynda produktutvecklingen; en fabrik för tillverkning av sprutpistoler i Sioux Falls, South Dakota; ett nytt europeiskt huvudkontor i Belgien; och en tillverknings- och distributionsanläggning i världsklass i Rogers, Minnesota. Genom att konsolidera tillverknings- och distributionsverksamheten runt om i världen kunde vi bli mer effektiva och lönsamma. 

Under George Aristides ledning påbörjade Graco en djärv satsning på att öka försäljningen och vinsten. Samtidigt som omsättningen ökade från 322,6 miljoner dollar 1993 till 450,5 miljoner dollar 1999, ökade nettointäkterna från 9,5 miljoner dollar 1993 till fantastiska 59,3 miljoner dollar 1999. 

Gracos belgiska kontor ca 1990

2000-talet

Fler förvärv, genombrottsprodukter

Då Graco gick in i 2000-talet firade vi företagets75-årsjubileum 2001. Från 2000 till 2010 fortsatte vi att blomstra genom väldefinierade mål och strategier som gav produkter av högsta kvalitet inom alla branscher. Bland dem fanns vår första Reactor™ för applicering av 2-komponentsskum, polyurea och epoxier. Vi växte också genom flera strategiska förvärv, bland annat PBL, Sharpe Manufacturing Co., Liquid Control och Gusmer, Lubriquip, GlasCraft och Airlessco. Förutom kontinuerliga förvärv så investerade företaget kraftigt i produktionskapaciteten, öppnade en ny tillverkningsanläggning i Suzhou, Kina och expanderade verksamheten i Ohio och South Dakota. Pat McHale utsågs till styrelseordförande och VD 2007.

man som sprutar skum på vinden
RoadLazer

2010-talet

1 MILJARD DOLLAR I INTÄKTER OCH OLJE- OCH NATURGASVERKSAMHET

2012 nådde Graco en viktig milstolpe i vår tillväxt som överskred en miljard dollar i intäkter för första gången. Detta årtionde har också präglats av betydande förvärv, bland annat QED Environmental Systems (QED), en ledande tillverkare av vätskehanteringslösningar för de växande miljöövervaknings- och saneringsmarknaderna, och EcoQuip, som designar och tillverkar miljövänliga ångslipande blästringssystem för ytborttagning och ytbehandling. Båda förvärven öppnade möjligheter på nischmarknader där vi haft liten eller ingen närvaro. Efter våra förvärv av Alco Valves och High Pressure Equipment Company 2014 och 2015 lanserade vi återigen en stor affärsenhet avsedd för olje- och naturgasmarknaderna.

Graco fortsätter att växa genom att investera i nya produkter i en högre takt än våra kollegor, överföra vår teknik till nya marknader och applikationer, utöka vårt globala fotavtryck och fullfölja viktiga förvärv. Vi är stolta över vår enkla början för över 90 år sedan och stolta över var vi är idag.

kvinna och man i en fabrik med robot

Framtiden

PRODUKTERNA MED DEN HÖGSTA KVALITETEN I BRANCHEN, A+ KUNDSERVICE

Pat McHale utsågs till VD efter en karriär på Graco som han påbörjat 1989. Då hade han redan hjälpt till att konstruera och skapa visionen om en framtid där vi var den branchtillverkare som hade den högsta kvaliteten på vätskehanteringsprodukter, och som sträckte sig över flera marknader. Allt uppbackat av ett löfte om en exceptionell kundservice.

På frågan om vad han ser framöver säger Pat optimistiskt: ”Jag ser fram emot den här organisationens framtid och den grund vi har utvecklat. Vår kultur är stark, vi har bra processer på plats, överlägsen geografisk täckning med distributörer i världsklass och ett team av anställda som jag inte skulle byta mot något annat.”

Ledarskap


Gracos ledarskapsteam

Graco leds av ett team av duktiga chefer, engagerade för att möta behoven hos våra kunder, anställda, aktieägare och det omgivande samhället.

Graco