Gracos historia

Följ Gracos historia sedan företaget grundades av bröderna Gray 1926 och fram till i dag. Från ett lokalt familjeföretag till ett globalt företag med 3 500 anställda.

History-1920-13054.jpg

Grundades 1926 – Under ”det glada tjugotalet”

Bröderna Russell och Leil Gray grundade Gray Company i april 1926, under ”det glada tjugotalet”. Bröderna Gray lanserade företaget för att tillverka och marknadsföra en luftdriven och bärbar smörjmaskin som Russell uppfann när han arbetade som parkeringsvakt. Han kom på sin stora idé när han i det kyliga Minneapolis fumlade med en manuell smörjpistol som förvandlade fett till tjockt slam. Bröderna Gray startade upp sitt företag och bedrev verksamheten på 120 South Tenth Street i Minneapolis.

Men in front of Graco building

1930-1939

Utveckling av smörjningsutrustning

I början av 1930-talet befann sig Gray Company mitt i en av de mest tumultartade perioderna i amerikansk historia – den stora depressionen. Under dessa omständigheter skapade vi en marknadsnisch som gjorde att vi fortsatte att växa. Den ökande efterfrågan på smörjningsutrustning drev bröderna till att utveckla större och mer specialiserade smörjdon. De lastade in den nya utrustningen i en demonstrationslastbil och gav sig ut på en turné runt om i USA, vilket ökade försäljningen och utökade distributionen. Plötsligt var vi branschledande inom smörjningsutrustning.

history-1940-13035.jpg

1940-1949

Divisionen för industriell utrustning skapades

Under andra världskriget, på 1940-talet, ombildade Gray Company vår produktionskapacitet för att hjälpa till i kriget. Vi utvecklade den berömda Convoy Luber, som visade sig vara ovärderlig för att hålla allierade lastbilar, jeepar, tankar och flygplan välsmorda över hela Europa och i Stilla havet. Faktum är att Gray Company fick två av de eftertraktade Army och Navy ”E”-utmärkelserna för sin effektivitet inom krigsproduktion. När vi återgick till civil verksamhet 1945 expanderade vi företaget och bildade divisionen för industriell utrustning. När den nya divisionen tillkom styrde Gray Company in på en kurs som skulle leda oss långt bortom våra rötter som tillverkare för en nischmarknad. 

1950-1959

Den första airless-sprutpistolen

När konsumtionssamhället drev på den amerikanska ekonomin på 1950-talet tog Gray Company tillfället i akt att konstruera utrustning för vätskehantering och ytbehandling för konsumtionsvaruföretag. Samtidigt som vår kärnverksamhet fortsatte att blomstra introducerade vi den första airless-färgsprutan 1958, en utveckling som gjorde Gray Company till marknadsledande inom färgsprutningsindustrin. På jakt efter nya fastigheter för att inhysa den expanderande verksamheten köpte vi Hanna-fastigheterna längs Mississippifloden 1954, som senare blev vårt huvudkontor.

man på flygplansvinge

1960-1969

Expansion på den internationella marknaden

Under ett årtionde med snabba förändringar och omvälvningar – ofta kallat ”New Frontier” – var 1960-talet också en förändringens tid för Gray Company då vi genomgick en stadig tillväxt på den globala marknaden Företaget agerade snabbt för att skapa en infrastruktur för att hantera den globala tillväxten och bildade 1960 den första exportavdelningen, följt av den första internationella försäljningsdivisionen med dotterbolag i Europa, Asien, Sydamerika och Kanada.

Vid 1960-talets slut bytte vi namn till Graco Inc. och börsnoterade företaget. Det skedde också förändringar i företagsledningen då David A. Koch blev VD efter Harry Murphys pensionering 1962.

man som använder en Lubemaster-modul
Gracos teknikcenter

1970-1979

Fördubblad försäljning och ett strategiskt förvärv

Graco nådde 50 miljoner dollar i försäljning 1971, bara fem år innan vi firade vårt 50-årsjubileum. I slutet av decenniet hade försäljningen fördubblats till 100 miljoner dollar. Denna tillväxt uppnåddes genom att vi befäste vår position på befintliga marknader och gick in på nya marknader. Vi förvärvade Chicago-baserade H.G. Fischer & Co., som lade till en elektrostatisk färgsprutpistol till vår produktportfölj. Detta stärkte vår position betydligt på marknaderna för industriell och fordonsbaserad ytbehandling. Graco godkände också en tre-för-två-aktiesplit 1973, vår allra första. Under årens lopp har vi utfört ytterligare 11 aktiesplittar!

linjemålning av idrottsarena 1980

1980-1989

Vi slår ett nytt produktrekord

Under 1980-talet utvecklade Graco fler produkter än någonsin. Vi omorganiserade oss till operativa divisioner för att kunna fokusera mer effektivt på större marknader. Dagens division för industriell utrustning, divisionen för entrepradutrustning och divisionen för smörjutrustning har utvecklats ur denna struktur. 1983 introducerade vi fler framgångsrika nya produkter än något annat år, särskilt inom tätnings- och limtillämpningar i takt med att elektronikmarknaden växte. Halvvägs genom årtiondet noterade vi vår stamaktie på New York-börsen under handelssymbolen "GGG."

1990-1999

Teknisk innovation

Under informationseran på 1990-talet utnyttjade Graco den framväxande tekniken genom att införliva toppmodern elektronik i våra sprutor och ge tillverkare möjlighet att programmera funktioner i doseringsutrustningen, vilket gjorde det lättare att byta material och övervakningen blev enklare. Under 1990-talet tillkom också våra innovativa LineLazer™-linjemålare för beläggningar. Tillväxten under detta årtionde resulterade i utbyggnaden av vårt teknikcentrum Russell Gray för att påskynda produktutvecklingen; en fabrik för tillverkning av sprutpistoler i Sioux Falls, South Dakota; ett nytt europeiskt huvudkontor i Belgien och en tillverknings- och distributionsanläggning i världsklass i Rogers, Minnesota. Genom att konsolidera tillverknings- och distributionsverksamheten runt om i världen kunde vi bli mer effektiva och lönsamma. 

Under George Aristides ledning påbörjade Graco en djärv satsning för att öka försäljningen och vinsten. Samtidigt som försäljningen ökade från 322,6 miljoner dollar 1993 till 450,5 miljoner dollar 1999, ökade nettointäkterna från 9,5 miljoner dollar 1993 till fantastiska 59,3 miljoner dollar 1999. 

Gracos belgiska kontor ca. 1990

2000-2009

Fler förvärv, banbrytande produkter

När Graco gick in i 2000-talet firade vi företagets75-årsjubileum 2001. Från 2000 till 2010 fortsatte vi att blomstra genom väldefinierade mål och strategier som skapade produkter av högsta kvalitet inom alla branscher. Bland dem fanns vår första Reactor™ för applicering av 2-komponentsskum, polyurea och epoxier. Vi växte också genom flera strategiska förvärv, bland annat PBL, Sharpe Manufacturing Co., Liquid Control och Gusmer, Lubriquip, GlasCraft och Airlessco. Förutom kontinuerliga förvärv så investerade företaget kraftigt i produktionskapaciteten, öppnade en ny tillverkningsanläggning i Suzhou, Kina och expanderade verksamheten i Ohio och South Dakota. Pat McHale utsågs till styrelseordförande och VD 2007.

man som sprutar skum på en vind
RoadLazer

2010 och framåt

En miljard dollar i intäkter och en fantastisk arbetsplats

Många av Gracos målmarknader påverkades negativt av den stora recessionen i slutet av 2000-talet. Trots dessa utmaningar fortsatte företaget att investera i produktinnovation, tillverkningskvalitet och tillväxt på nya marknader. Dessa investeringar lade grunden för en period av långsiktig tillväxt och hjälpte företaget att för första gången få mer än en miljard dollar i intäkter 2012. För att bygga vidare på detta införskaffade företaget ny teknik och tillgång till nya marknader genom att förvärva företag som exempelvis pulverbeläggningsföretaget Gema i Schweiz, och White Knight, en utrustningstillverkare för högrenad vätskehantering i Kamas, Utah samt QED Environmental Systems, en ledande tillverkare inom vätskehanteringslösningar för de växande marknaderna för miljömässig övervakning och sanering med bas i Dexter, Michigan.

En annan viktig framgångsfaktor för Graco är företagets medarbetare. Att ha engagerade och begåvade medarbetare gör det möjligt för oss att ge våra kunder kvalitet, innovation och förstklassig service. År 2016 utsågs Graco till en av de bästa arbetsplatserna av Fortune Magazine i undersökningen Great Place to Work Trust Index. Graco har utsetts till en av de bästa arbetsplatserna varje år som företaget har anmält sig (2018, 2019 och 2021).

kvinna och man i en fabrik med robot

Framtiden

PRODUKTERNA MED DEN HÖGSTA KVALITETEN I BRANSCHEN, FÖRSTKLASSIG KUNDSERVICE

Pat McHale utsågs till VD efter en karriär på Graco som han inledde 1989. Då hade han redan hjälpt till att konstruera och skapa visionen om en framtid där vi var den branschtillverkare som hade den högsta kvaliteten på vätskehanteringsprodukter över flera marknader. Allt uppbackat av ett löfte om en enastående kundservice.

På frågan om hur han ser på framtiden svarar Pat optimistiskt: ”Jag ser fram emot den här organisationens framtid och den grund vi har utvecklat. Vår kultur är stark, vi har bra processer på plats, överlägsen geografisk täckning med distributörer i världsklass och ett team av anställda som jag inte skulle byta ut mot något annat.”

Ledarskap


Gracos ledarskapsteam

Graco leds av ett team av duktiga chefer som gör allt för att uppfylla behoven hos våra kunder, anställda, aktieägare och det omgivande samhället.

Graco