Etik och uppförandekod för affärsrelationer

Graco har åtagit sig att bedriva sin världsomspännande verksamhet i enlighet med de högsta standarderna för etik och integritet. Detta engagemang är inte bara en önskan om att undvika de många problem som etiska kränkningar kan skapa, utan framför allt med en övertygelse om att god etik resulterar i bra affärer. Graco är övertygad om att etiskt beteende har hjälpt och kommer fortsätta att hjälpa oss att uppfylla Gracos mål om att tjäna sina intressenter genom hållbar, lönsam tillväxt.

Etik och integritet är inte bara en slogan, utan en del av vårt värdesystem som återspeglas i våra medarbetares prestationer varje dag. Vår etik och uppförandekod för affärsrelationer införlivar dessa värderingar och beskriver de standarder för etiskt, sunt beteende och ansvarsskyldighet som vi förväntar oss av alla anställda.

Graco