Rapportera en överträdelse

Graco har åtagit sig de högsta standarderna för etik och integritet. Om överträdelser av vår etik och uppförandekod för affärsrelationer upptäcks av någon (anställda eller icke-anställda) vill vi att du rapporterar det.

Alla misstänkta överträdelser av vår etik och uppförandekod för affärsrelationer, eller av tillämplig lag, kommer att utredas grundligt och lämpliga åtgärder kommer att vidtas. Detta inkluderar rapportering av klagomål avseende redovisning, interna redovisningskontroller eller revisionsfrågor.

Rapporter kommer att tas från alla personer, oavsett om de är anställda av Graco eller inte. Du kan välja att vara anonym om du vill. Alla rapporter om misstänkta överträdelser kommer att undersökas grundligt och du kommer att motta ett svar om möjligt och lämpligt. Vi tillåter inga repressalier mot någon anställd som rapporterar en överträdelse eller misstänkt överträdelse i god tro. Om du känner till eller misstänker en överträdelse av Gracos etik och uppförandekod för affärsrelationer, eller en överträdelse av någon lag eller revisionsärenden, ska du rapportera problemet.
 

Personligen

Personligen

Rapportera ärendet till en arbetsledare.

Brev

Brev

Joseph Humke
Graco Inc.
88 11th Ave. NE
Minneapolis, MN 55413
USA

Graco