Rogers, Minnesota, USA

Rogers inrymmer två anläggningar – tillverkningsanläggningen för Gracos division för entreprenadutrustning, som inkluderar kundservice, teknisk support, FoU och mycket mer; och Gracos världsomspännande produktdistributionscenter.

Divisionen för entreprenadutrustning

Denna Rogers-anläggning tillhandahåller följande funktioner:

 • Kundtjänst
 • Teknisk support
 • Teknik
 • Forskning och utveckling
 • Försäljning
 • Marknadsföring
 • Utbildning
 • Tillverkning
 • Enhet

Världsomspännande produktdistributionscenter

Gracos världsomspännande produktdistributionsanläggning stöds av många team som tillhandahåller följande funktioner:

 • Kundtjänst
 • Distribution
 • Internationell handelsefterlevnad

Kontakta oss

Adress

Divisionen för entreprenadutrustning
20500 David A. Koch Ave.
Rogers, MN 55374
USA

Adress

Distributionscenter
13225 Brockton Lane
Rogers, MN 55374
USA

Graco