Slipande blästring är framtiden för ytförberedelse vid skeppsvarv

Slipande blästring är framtiden för ytförberedelse vid skeppsvarv

25 mil söder om den kanadensiska gränsen drar färjor till hamnen i Bellingham, Washington, den sydligaste terminalen av Alaska Marine Highway System. Ett stenkast från färjeterminalen skjuter den 244 meter långa piren tillhörande Fairhaven skeppsvarv ut i viken.

Fairhavens skeppsvarv som ägs och drivs Puglia Engineering, Inc., är en liten till medelstor anläggning - för att vara ett skeppsvarv - som består av ett halvt nedsänkbart torrdockningsfartyg, en torrdocka, en marin järnväg och 5 kranar. Deras viktigaste klient är den amerikanska regeringen: de gör full blästring och målning på fartyg som betjänar färjesystemen Alaska och Washington, kustbevakningen, flottan och armén. En mindre del av deras verksamhet kommer från service till kommersiella kunder som inte har råd med full blästring.

De gör en enorm mängd slipande blästring vid Fairhaven: minst 90 procent av de fartyg som de servar behöver ytbehandling och måla. Under de senaste tio månaderna blästrade de 49 fartyg.

Fram till 2012, när de våtblästrade, använde de uppslamningsblästring för fartygsskroven, med vattenringar på sandblåsningsriggar, men systemet var långt ifrån perfekt.

”Med uppslamningsblästring använder man en massa vatten och skapar mycket smuts”, berättar Benny Briones, färgansvarig på Puglia Engineering vid Fairhaven. ”Man tillbringar en massa tid med rengöring och försöker få ytan ren.  ”En stor nackdel med uppslamningsblästring är att blästern kontrollerar vattenflödet vid munstycket.

När leran flyger överallt kommer blästern att minska vattnet för bättre synlighet, men det motverkar ju syftet eftersom man då inte reducerar dammet. Dessutom har man trädgårdsslangens vikt vid munstycket vilket bidrar till operatörens trötthet.

Eftersom vi är ute på havet, måste vi samla upp allt vid uppslamningsblästring. Vi måste också samla upp allt vatten och behandla det, så med uppslamningsblästring är det inte en massa slam att ta hand om, det innebär så mycket hårt arbete också.

Enligt inköpschefen Joel Underwood kostade allt arbete med att innesluta och städa upp anläggningen Puglias kunder en massa pengar. ”Vi försökte hitta något som skulle ge oss fler kunder på varvet och erbjuda en sådan effektivitet att de skulle ha råd med en fullständig blästring.”

De letade efter lösningar på internet och råkade läsa om den slipande våtblästringstekniken och beslutade att hyra en sådan maskin. De såg potentialen för sina åtgärder men var inte helt övertygade.

”Maskinen vi hyrde hade vissa problem”, berättar Benny. ”Trycket var för lågt. Det var en enhet med en tank och en liten behållare, och tanken var endast klassad för 80-90 PSI, och den kunde bara köra en 30 meter lång slang. Den var helt enkelt inte tillräcklig.”

Så sökningen fortsatte tills de hittade webbplatsen för Gracos Geo-Blaster-produktlinje. ”Där såg vi killar använda den ute på gatan, utan inneslutning, med bilar som körde förbi. Vi är så övervakade här - det är inte ovanligt att den amerikanska arbetsmiljöbyrån OSHA kommer ner på besök. Därför var fantastiskt att se att systemet kunde fungera på en gata i Kalifornien”.

Joel ringde då ett samtal, ställde en massa frågor och fick en massa svar. De enades om att ta två dubbeltankar med hög kapacitet GB 1200s, med villkoret att om maskinerna inte lever upp till förväntningarna, skulle de återlämna dem.

”Wade Hannon dök upp vid varvet med maskinerna och monterade enheterna. Han instruerade oss i hur man ställde in sand och vatten och justerade PSI. Där på plats monterade vi en 92 meter lång pråm och testade den”, berättar Joel. "Den gjorde jobbet med mindre slipande, mindre damm, mindre vatten och utan att skapa en enorm, kladdig, smutsig lerapöl."

”Med slipande ångblästring, kontrolleras vattnet i enheten”, berättar Benny. ”Det finns ingen tank att fylla - den levererar vattnet genom att man ansluter en trädgårdsslang till enheten. Dessutom är det lättare att kontrollera vattnet och blandningen - allt kontrolleras av behållarens beredare.

”Med uppslamningsblästring behöver operatören en fullständig skyddsutrustning till kroppen. Men med slipande ångaggregat ställer man en man vid behållaren, med operatören som punktblästrar på en personalhiss med bara ett ansiktsvisir och ett andningsskydd utan inneslutning. Eller så kan vi kasta upp en presenning för att skydda en svetsare. Men i normala blästringsmiljöer, kommer man inte i närheten av båten.

De blev entusiastiska.

”Det är ett helt revolutionerande blästringssystem”, sa Joel. "Vi har minskat vår saneringskostnad och tid med 25-30 % och vi kan ha svetsare och andra hantverkare som arbetar bredvid blästern i en helt säker miljö”.

Fick de en bra avkastning på sin investering?

”Ja”, berättar Joel. ”Definitivt”.

 

Puglia äger och driver Fairhavens skeppsvarv, beläget på Puget Sound, ungefär 7 tunnland strax söder om Bellingham Washington. Fairhavens skeppsvarv erbjuder fullständig torrdockningsfunktion och supporttjänst.
För mer information, ring 360-647-0080.

fairhaven-shipyard.jpg

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco