Checklista: det du behöver göra för att förbereda och städa upp en arbetsplats

Denna checklista garanterar perfekt förberedelse för all våt- och ångblästring.

Bra blästring börjar med bra förberedelser.

Inspektion av blästringsutrustningen, omgivningen, föremålen och PSU (personlig skyddsutrustning) är avgörande för att garantera ett effektivt utförande av arbetet, perfekta blästringsresultat och operatörens säkerhet.

Förberedelserna är avgörande för alla torr- och våtblästringsarbeten. För att garantera effektivitet, säkerhet och efterbehandlingsresultat av hög kvalitet i en blästringsåtgärd är inspektion av följande aspekter nödvändig:

·       Blästringsutrustning

    o    Luftkompressor
    o    Lufttillförselslang
    o    Blästringsenhet
    o    Blästringsslang och kontaktdon
    o    Fjärrkontrollhandtag
    o    Blästringsmunstycke

       Material
    o    Blästringsslipmedel
    o    Rostskyddsmedel

·       Objekt
    o    Omgivningar
    o    Åtkomst
    o    Typ av avlagringar att avlägsna

       Säkerhetsaspekter
    o    PSU (personlig skyddsutrustning)
    o    Arbetsrelaterade risker
 


För allmänna säkerhetsföreskrifter och underhåll under normala arbetsförhållanden, följ rekommendationerna i bruks-, reparations- och reservdelsanvisningarna för de ångblästringsmaskiner du köpt.

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco