Graco Inc.

Förslutning av lådor och kartonger 

System för att avge varmsmältningsmassa med snabb start, mindre förkolning och förbättrad drifttid

Begär upplysningar

Innovative Gracos lösningar för att avge varmsmältningsmassa för låd- och kartongförsegling gör att du slipper avbrott. Mindre förkolning och mindre proppning av munstycke innebär att tiden för underhåll på grund av driftstopp kan sänkas. Snabb start innebär högre produktivitet. Läs om hur du kan sänka driftskostnaderna och öka annuitetskvoten med InvisiPac.