Graco Inc.

Värmehantering 

Utrustning som matar ut termiskt ledande material på tryckta kretskort

Värmehantering är när antingen enkomponents- eller flerkomponentsmaterial, som är termiskt ledande, matas ut på tryckta kretskort i elektriska kontrollmoduler. Termiskt ledande material leder bort värmen från tryckta kretskort och förlänger kontrollmodulens livslängd.

Det utmatade mediet, vilket vanligen har hög viskositet och är silikonbaserat, innehåller ett termiskt ledande, avslipande fyllmedel. Den volym som matas ut är vanligen mellan 1 till 50 kubikcentimeter.