Pressmeddelande – 26 maj 2020

Snabbare ombyggnad än för någon annan (luftrenad) pistol!

Den nya Fusion® PC-pistolen kan man snabbt bygga om genom att byta ut en patron.

Fusion PC-pistolen har en hållbar blandningskammare och robust patron. Pistolen kräver lite underhåll och du slipper därför stilleståndstid.

Fusion PC-pistolens ProConnect-teknik innebär att hela färgsektionen, inklusive sidotätningar och tillhörande O-ringar, är innesluten i en enda patron. Det innebär att användaren kan ha färre delar i lager och snabbt bygga om pistolen med en fabrikstestad utbytespatron.

 

Perfekt ombyggnad på nolltid

  • Färre delar – O-ringar, sidotätningar och färgsektion i en enda patron
  • Du behöver bara byta ut patronen – lika bra som en fabriksrenovering
  • Minimera stilleståndstiden – få jobbet gjort snabbare

 

En perfekt ombyggnad på några sekunder som visas i fyra steg
  1. Montera luftmunstycket och hållarringen
  2. Ta bort patronen
  3. Tryck fast den nya PC-färgpatronen på blandningskammaren
  4. Sätt dit hållarringen och luftmunstycket

Eftermonteringssatser

Skaffa en ProConnect-sats och konvertera din Fusion Air Purge-pistol till en Fusion PC-pistol. På så vis kan du dra full nytta av allt som Fusion PC har att erbjuda: en perfekt ombyggnad på nolltid. Eftermonteringssatsen passar alla Fusion AP-pistoler och kan kombineras med alla Fusion PC-blandningskammare.

 

Man som använder en sprutpistol
 

 

För ytterligare information, besök www.graco.com/fusionpcgun.

Relaterade produktsidor

Graco