Graco Inc.

Оборудване за вътрешнозаводска обработка на полиуретан  Системи за измерване, смесване и разпределяне за вътрешнозаводска обработка на полиуретан

Прецизно разпределяне по съотношение за най-различни приложения

Доказаното качество и експертният опит на Graco осигуряват винаги точно разпределяне по съотношение за най-различни приложения на цена, по-ниска от тази на повечето базови измервателни системи или зъбни помпи. 

Идеално за прецизно разпределяне на волуметрично контролирани дози – особено приложения с по-малки обеми.

Свържете се с нашите експерти