Techniky pro stříkání pomocí stříkacího zařízení

Použití bezvzduchového stříkací zařízení je ve skutečnosti poměrně jednoduché, ale než začnete stříkat, přečtěte si uživatelskou příručku a si všechna bezpečnostní opatření pro práci se stříkacím zařízením. Nezapomeňte řádně připravit povrchy, které budete stříkat, a chránit vše, co stříkat nechcete. Postupujte podle těchto pokynů níže a stanete na dobré cestě k úspěšnému stříkání.

Nejprve procvičujte

To obvykle vyžaduje jistou praxi, abyste se dostatečně seznámili s technikami stříkání, které dosahují nejlepší kvalitu povrchové úpravy, takže pokud jste na nováčky používání stříkacího zařízení, procvičujte nejprve stříkáním vody.

  • Vyberte si místo pro praxi, jako jsou garážová vrata nebo jiná velká rovná plocha, kterou lze bezpečně postříkat vodou.
  • Při používání vody dodržujte postupy pro zahájení práce, uvedené v'příručce stříkacího zařízení.
  • Jakmile jsou jednotka a pistole naplněny vodou, aktivujte pojistku spouště pistole a nainstalujte stříkací trysku a ochranný kryt trysky,; poté procvičujte techniku stříkání na vámi zvolené cvičné ploše. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce

Zvolte nejlepší nastavení tlaku

Příklady dobrého a špatného stříkání

Pomocí ovladače tlaku nastavte tlak stříkání, abyste dosáhli dobré kvality stříkání. (Viz obrázek vpravo). Když je tlak správně nastaven, ve tvaru rozstřiku by neměly být žádné stečeniny nebo čáry a samotný vzor musí být hladký. Před stříkáním na skutečný povrch otestujte tvar rozstřiku na kouscích lepenky nebo jiné ploše.

  • Začněte s nastavením na nízkém tlaku a rychle aktivujte pistoli – pokud je tvar rozstřiku úplný, jste připraveni stříkat naostro. Ve většině případů však tvar rozstřiku nebude na první pokus úplný. Například na každém konci tvaru rozstřiku může být mezera nebo se mohou okraje vzoru jevit hustší a plnější než střed (viz příklad špatných tvarů rozstřiku).
  • Pokud není tvar rozstřiku úplný, mírně zvyšte nastavení tlaku a znovu proveďte test. Pokračujte v tomto procesu zvyšování nastaveného tlaku a testování, dokud nedosáhnete požadovaného vzoru.

(Poznámka: Při použití nátěrových hmot nebo jiných povlaků je důležitý správný výběr stříkací trysky. Pokud je dosaženo maximálního nastavení tlaku a tvar rozstřiku stále není správný, můžete mít nesprávnou velikost trysky nebo tryska může být opotřebována a musí být vyměněna – více informací viz stříkací trysky.)

Tipy pro úspěšné stříkání

Pomocí následujících pokynů se naučíte správné techniky stříkání, které zajistí rovnoměrné pokrytí a kvalitní povrchovou úpravu.

Dosažení rovnoměrného povrchu

Udržujte konzistentní odstup od stříkaného povrchu

Začněte tím, že se naučíte pohodlně a správně pohybovat stříkací pistolí a dále se naučíte udržovat dodržovat doporučenou vzdálenost od povrchu. Když stříkáte, držte stříkací pistoli 30 cm vrchu, který stříkáte, a kolmo na něj. Pohybujte paží a přitom držte stříkací pistoli namířenou přímo na malovaný povrch – nepohybujte pistolí ve tvaru vějíře, protože stříkání pod úhlem může způsobit nerovnoměrný povrch. Místo toho mírně ohněte zápěstí na začátku a na konci každého zdvihu, abyste udrželi správnou polohu pistole.

Dobrým cvičením, jak získat cit pro správný pohyb pistole, je držet stříkací pistoli s krytem trysky nainstalovaným asi 5 cm od stěny a pohybovat pistolí tam a zpět (vodorovně) podél stěny, a to vše při zachování této vzdálenosti 5 cm. Nestříkejte,; pouze se soustřeďte na polohu pistole a ohýbání zápěstí, abyste zachovali správnou vzdálenost. Jakmile se cítíte pohodlně, zvyšte vzdálenost na 30 cm a procvičte ještě několikrát. Zvláštní pozornost věnujte poloze pistole na začátku a na konci dosahu – pokud neudržíte jednotnou vzdálenost a na začátku nebo na konci vyjedete ven, tvar rozstřiku začne jako široký, poté bude úzký a nakonec znovu široký.

Pracujte v dosahu

Když stříkáte, pracujte pouze v oblasti, na kterou snadno dosáhnete, a přitom udržujte správnou polohu stříkací pistole. Trysku na konci dosahu nenaklánějte, abyste dosáhli dále.

Správné stisknutí spouště stříkací pistole

Abyste se vyhnuli nadměrnému množství materiálu nastříkanému na začátku a na konci každého zdvihu, vždy před stisknutím spouště udržujte stříkací pistoli v pohybu a pokračujte ve zdvihu i po uvolnění spouště.

Překrytí vzoru stříkání

Překrytí průchodů

Překrývejte každý zdvih stříkání o 50 procent, abyste zajistili rovnoměrné množství barvy nanesené na povrch. Abyste dosáhli správného překrytí, namiřte stříkací pistoli tak, aby tryska směřovala na okraj předchozího zdvihu stříkání. Při stříkání na široké, otevřené povrchy, jako jsou stropy a holé stěny, nastříkejte nejprve vnější okraje a; poté střed.

Stříkání rohů

Chcete-li správně stříkat uvnitř rohů, například tam, kde se setkají dvě stěny, namiřte stříkací pistoli přímo do rohu a stříkejte každou z přilehlých stěn, které tvoří roh rovnoměrně a v jednom průchodu.

Máte dotazy týkající se produktů?

Obecná podpora

Obecná podpora

Jsme tu proto, abychom odpověděli na vaše otázky a pomohli vyřešit vaše potřeby.

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zdarma láhev kapaliny pro skladování Pump Armor, která prodlužuje životnost vašeho čerpadla.

Magnum by Graco