Graco Inc.

System med lågtryckluftskontroll  System med serieluftfilter och luftfilter/regulatorer

Luftfilter och regulatorer för lågtrycksapplikationer

InköpsställenBegär upplysningar

Ren och torr luft ökar utrustningens livslängd och produktprestanda. Gracos system med lågtryckluftskontroll tar bort föroreningar ner till fem mikron så att du alltid får torr luft.

  • Perfekta filter för luftdriven utrustning att använda på plats
  • Lätta att montera på ett redan befintligt tryckluftsystem
  • System med upp till två luftreglage för flera droppar − sänker totalt antal filter som krävs och sänker kostnaderna
  • Återanvändbar filterinsats av lamelltyp sänker totalkostnaden
  • Automatiskt dränerande ventiler på seriefilter och koalescensavskiljare gör att manuell tömning av filter inte behövs