Komunikat prasowy – 26 maja 2020 r.

Regeneracja trwająca krócej niż w jakimkolwiek innym pistolecie (czyszczonym powietrzem)!

Nowy pistolet Fusion® PC umożliwia szybszą regenerację poprzez wymianę kartridża.

Pistolet Fusion PC wykorzystuje trwałą komorę mieszania oraz wytrzymały kartridż, aby zapewnić łatwą obsługę i ograniczyć przestoje.

Zastosowana technologia ProConnect pozwoliła zamknąć całą sekcję cieczy wraz z uszczelnieniami bocznymi i wszystkimi niezbędnymi pierścieniami o-ring w jednym kartridżu. Dzięki temu liczba części, które muszą być dostępne, została ograniczona, a testowane fabrycznie kartridże wymienne gwarantują doskonałą regenerację urządzenia.

 

Idealna regeneracja w kilka sekund

  • Ograniczona liczba części — pierścienie o-ring, uszczelnienia boczne i sekcja cieczy znajdują się w jednym kartridżu
  • Wystarczy wymienić wkład — parametry fabryczne urządzenia zostają przywrócone
  • Ograniczenie przestojów — szybsza realizacja zadań

 

Idealna regeneracja w ciągu kilku sekund, pokazana w 4 krokach
  1. Zdejmij głowicę rozpylającą i pierścień ustalający
  2. Zdejmij wkład
  3. Wsuń nowy kartridż PC na komorę mieszania
  4. Zamontuj nakrętkę i nóż powietrza

Zestawy modernizacyjne

Zaadaptuj swój pistolet Fusion Air Purge (czyszczony powietrzem) do wersji Fusion PC za pomocą zestawu modernizacyjnego ProConnect. Pozwoli Ci to cieszyć się zaletą modelu Fusion PC: możliwością całkowitej regeneracji w kilka sekund. Zestaw modernizacyjny jest kompatybilny ze wszystkimi pistoletami Fusion AP i może być połączony z dowolną komorą mieszania Fusion PC.

 

Osoba używająca pistoletu natryskowego
 

 

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.graco.com/fusionpcgun.

Strony produktów powiązanych

Graco