Graco Inc.

Trademark Information

„Graco“, „Graco“ logotipas ir kiti „Graco“ logotipai bei produktų ir paslaugų pavadinimai yra „Graco Inc.“ ("„Graco“ ženklai") priklausantys prekių ženklai. Jūs sutinkate nerodyti ar kokiu nors būdu nenaudoti „Graco“ ženklų negavę išankstinio „Graco“ sutikimo.  Kiti čia naudojami prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Tai yra šiuo metu galiojančių JAV prekės ženklų, priklausančių „Graco Inc.“, sąrašas

Prekės ženklai, prie kurių yra ženklelis ®, yra registruotieji „Graco Inc.“ prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose; visi kiti yra prekių ženklai ar bendrieji „Graco Inc.“ teisiniai ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir turi būti ženklinami simboliu TM.

Tai nėra išsamus visų „Graco Inc.“ prekių ženklų sąrašas.

* Graco's Trademarks
Dabartinis JAV prekės ženklų, priklausančių „Graco Inc.“, sąrašas Tai nėra išsamus visų „Graco Inc.“ prekių ženklų sąrašas.