Graco Inc.

Kvalita

Náš záväzok

Spoločnosť Graco sa so všetkých síl snaží o neustále vylepšovanie a dokonalosť. Sú základom našich snáh v oblasti kvality. Zaručujú, že naše produkty sú spoľahlivé a spĺňajú špecifické potreby zákazníkov na celom svete.

Vysoký dôraz kladieme na kvalitný zákaznícky servis a neustále zlepšujeme dizajn našich produktov a štandardy uvedenia na trh, pričom sa zameriavame na efektívnu komunikáciu s našimi zákazníkmi.

Taktiež sme implementovali systém riadenia kvality (QMS) založený na zameraní na zákazníka a popisujúci procesy, ktoré vedú k vysokokvalitným produktom a zákazníckym službám, ktorými je spoločnosť Graco známa.


Úradné povolenia a schválenia

Mnohé produkty Graco si vyžadujú rôzne úradné povolenia alebo schválenia (napríklad: FM, UL, ETL, ATEX). Pre podrobnosti o špecifických schváleniach a povoleniach ako ATEX si pozrite identifikačnú značku, ktorá sa nachádza na produkte alebo si pozrite návod na obsluhu produktu.

Návody na obsluhu Graco sú priložené k produktu alebo je ich možné nájsť na tejto web stránke.

V prípade produktov, ktoré sú označené značkou CE, je k produktu priložené Vyhlásenie o zhode, kde sú uvedené rôzne normy, ktoré produkt spĺňa. Ak potrebujete nájsť tieto informácie, kontaktujte nás, prosím.
 Certificates

quality