Graco Inc.

Trademark Information

Graco, logo Graco a ďalšie logá a názvy výrobkov a služieb spoločnosti Graco sú ochrannými známkami spoločnosti Graco Inc. (ďalej len „ochranné známky spoločnosti Graco“). Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Graco je zakázané zobrazovať alebo akýmkoľvek spôsobom používať ochranné známky spoločnosti Graco.  Ostatné tu uvedené ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Toto je aktuálny zoznam ochranných známok spoločnosti Graco Inc. v Spojených štátoch.

Ochranné známky so symbolom ® sú registrované ochranné známky spoločnosti Graco Inc. v Spojených štátoch. Všetky ostatné sú ochranné známky alebo obchodné značky spoločnosti Graco Inc. v Spojených štátoch a mali by sa označovať symbolom TM.

Toto nie je úplný zoznam všetkých ochranných známok spoločnosti Graco Inc.

* Graco's Trademarks
Aktuálny zoznam ochranných známok spoločnosti Graco Inc. v USA Toto nie je úplný zoznam všetkých ochranných známok spoločnosti Graco Inc.