Graco Inc.

Залепване с лепило 

Залепването представлява свързване на два детайла с помощта на течен или полутечен материал, при което се създава дълготрайна връзка