Graco Inc.

Измерване, смесване и дозиране 

Точно боравене с двукомпонентни материали за приложения, свързани със сглобяване