Graco Inc.

Насищане на смола 

Оборудване за двукомпонентни епоксидни смоли или термолепила

Насищането на смола обикновено се извършва с двукомпонентни епоксидни смоли. В процеса на насищане на смолата материалът се подава в съд за материал. Малки парчета от подложката от фибростъкло се насищат ръчно, а след това краищата се намотават с цел армиране в статора на генератора.