Graco Inc.

Капсулиране и заливка 

Точно оборудване, което нанася определено количество течна смола върху част или модул, за да я/го защити