Graco Inc.

Обвиване на кабели 

Оборудване за обвиване и херметизиране на кабелни съединения и клеми

Кабелите се оформят, като се усукват заедно няколко проводника. Приложението за обвиване на кабели обвива и херметизира кабелните съединения и клеми с двукомпонентен силикон и/или уретан. Обичайният размер на дозата варира от 50 до 400 см3.