Graco Inc.

Пренос на флуиди  Пренос в насипно състояние на различни видове материали

Точен, чист и ефективен пренос на материали с по-малко загуби