Graco Inc.

Повърхностна обработка на пластмаса - промишлено приложение 

Пистолети за пръскане, помпи и дозатори за пръскане на пластмаси