Graco Inc.

Аерокосмическа промишленост - композитни материали 

Точни системи за дозиране за обработка на предварително импрегнирани материали и формоване