Graco Inc.

Вятърна енергия - смазване 

Продукти за автоматично смазване за важни точки на натоварване

Graco предлага прости и ефективни решения за по-малки турбини и по-усъвършенствани системи за автоматично смазване за защита на важните компоненти на съвременните мощни турбини. Точното, надеждно и регулируемо смазване за всяко място на смазване гарантира, че важните механизми в обтекателя ще работят с максимална производителност, което ще осигури по-добри резултати, по-ниски разходи за поддръжка и по-ефективно смазване където и когато е необходимо.