Graco Inc.

Нефтогазова промишленост 

Graco е световен лидер в сферата на решения за боравене с флуиди. Нашите продукти служат за преместване, измерване, управление, дозиране и приложение на широка гама флуиди, използвани при търсене, производство, преработка, транспортиране и съхранение на нефт и газ.

Успехът на компанията се основава на постоянния ѝ ангажимент към техническо усъвършенстване, технологии от световна класа и ненадминато ниво на обслужване на клиенти.

Graco предоставя на своите клиенти продукти с доказано качество и водещи технологии вече над 85 години. Благодарение на постоянните инвестиции ще продължим да предлагаме все нови и нови иновативни решения на различните световни пазари: технически средства и специалисти, научноизследователска и развойна дейност, производствено оборудване и съоръжения, които помагат при създаването на продуктопровод, отговарящ на растящите потребности на нашите клиенти.