Graco Inc.

Термолепила 

Graco предлага гама оборудване за стопяване на големи количества термостопяеми материали, например бутилов каучук, етиленвинилацетат (EVA), полиамид, полиизобутилен (PIB), реактивен полиуретан (PUR), контактни лепила (PSA) и много други.