Graco Inc.

Tihendamine 

Tihendamine on osa või koostu sulgemine või kinnitamine vee- ja õhukindla liimainega.