Graco Inc.

Spajanje adhezivnim sredstvima 

Spajanje je pridruživanje dva radna dijela pomoću tekućeg ili polutekućeg materijala da bi se stvorio dugotrajni spoj