Graco Inc.

Saturiranje smole 

Oprema za dvodijelne epokside ili taljevine

Saturiranje smole se obično postiže pomoću dvodijelnih epoksida. U postupku saturiranja smole, materijal se raspršuje na podložak za materijal. Komadići podmetača od stakloplastike se ručno saturiraju i zatim nanose da bi se ojačala krajnja opterećenja uvijanja unutar statora generatora.