Graco Inc.

Termalno upravljanje 

Oprema koja raspršuje termalno provodljivi materijal na tiskane ploče sklopova

Termalno upravljanje je postupak raspršivanja ili jednodijelnih ili višedijelnih termalno provodnih materijala na tiskane ploče sklopova unutar elektronskih kontrolnih modula. Materijali koji provode toplinu odvlače toplinu s tiskanih ploča sklopova i povećavaju vijek trajanja kontrolnog modula.

Raspršeni mediji, koji obično imaju veliku viskoznost i zasnovani su na silikonu, sadrže abrazivnu ispunu koja provodi toplinu. Raspršeni volumeni su obično u rasponu od 1 do 50 cc.