Graco Inc.

Sanitarna oprema  Rješenja za sanitarno ispumpavanje

Gracova SaniForce linija brže pokreće materijale, povećava učinkovitost i pumpa materijali širokog raspona viskoznosti, od voćnih sokova do maslaca od kikirikija. Naša linija sanitarnih pumpi uključuje: zračne pumpe s dvostrukom membranom, pumpe s prijenosom s pokretnim klipom, istovarivače spremnika & i kanti te visokotlačnu opremu za čišćenje.