Graco Inc.

Līmēšana 

Līmēšana nozīmē divu materiālu ciešu savienošanu ar šķidru vai pusšķidru vielu, izveidojot noturīgu savienojumu